Вчителька НВК «СЗШ №2-гімназія» Наталія Паращак – учасниця VІІ науково-методичної конференції «Суча

Вчителька НВК «СЗШ №2-гімназія» Наталія Паращак - учасниця VІІ науково-методичної конференції «Суча
Вчителька НВК «СЗШ №2-гімназія» Наталія Паращак - учасниця VІІ науково-методичної конференції «Суча
Вчителька НВК «СЗШ №2-гімназія» Наталія Паращак - учасниця VІІ науково-методичної конференції «СучаВчителька НВК «СЗШ №2-гімназія» Наталія Паращак - учасниця VІІ науково-методичної конференції «Суча
Вчителька НВК «СЗШ №2-гімназія» Наталія Паращак - учасниця VІІ науково-методичної конференції «СучаВчителька НВК «СЗШ №2-гімназія» Наталія Паращак - учасниця VІІ науково-методичної конференції «Суча

 

1820 березня 2021 року за організації кафедринеорганічної хімії Львівського національногоуніверситету імені Івана Франка, Міністерстваосвіти і науки України та Львівської обласноїдержавної адміністрації стартувала VІІ Науково-методична конференція «Сучасні тенденціїнавчання хімії». Вже другий рік поспіль традиційнеоб’єднання вчених та педагогів з усіх куточківУкраїни відбувається у дистанційному режимі, зважаючи на карантинні обмеження.

Відкриваючи науковий форум, Ректор Львівськогоуніверситету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник висловивпереконання, що хімія як предмет у школі і галузьзнань в академічному середовищі повинна не просто існувати, але й розвиватися у відповідностідо викликів нашого часу. «Україна як держава не має майбутнього на цивілізаційній карті світу, якщоу нас не розвиватимуться математичні і природничінауки.

У зверненні до учасників заходу голова організаційного комітету, проректор з науковоїроботи Львівського університету, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський висловив радість з приводу того, що складна соціальна ситуація не стала перешкодою для об’єднання зусиль представниківзакладів вищої і середньої, післядипломної і позашкільної освіти, а також органів влади для організації вже традиційної конференції. «Мета нашої зустрічі залишається сталою незалежно відформату. Ми говоритимемо про формуванняінтересу учнів до хімії, популяризацію хімічнихзнань, підготовку кваліфікованого фахівця-хіміка, а також налагодження ефективної співпраці міжшколою та Університетом, освітянами та науковцями і представниками влади.

Варто зазначити, що до роботи конференціїдолучилися і представники владних структур. Так, директор Департаменту освіти і науки Львівськоїобласної державної адміністрації Олег Паскаподякував організаторам конференції за актуальність обраних тем та напрямків дискусії.

Директор КЗ ЛОР «Львівський інститутпіслядипломної педагогічної освіти» Павло Хобзейу своєму виступі зазначив, що основою будь-якоїкомпетенції є насамперед ґрунтовні знання. «Приємно бачити, що так багато тем доповідейконференції присвячені вкрай актуальнимпитанням освіти.

Перед початком роботи конференції декан факультету культури і мистецтв Львівськогонаціонального університету імені Івана Франка, доцент Роман Крохмальний детально розповівучасникам наукового форуму про минуле і сьогодення Львівського університету, презентувавши структуру, наукові здобутки та активне позалекційне життя ЛНУ ім. Івана Франка.

Доповідачами були: наукова співробітниця Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, професорка Ольга Ярошенко; редакторка видавництва «Ранок», викладачка Центру післядипломної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Вікторія Круглова; професорка кафедри природничо-математичної освіти КЗ ЛОР «Львівський інститут післядипломної педагогічної освіти» Марія Савчин.

Загалом цьогорічна конференція згуртувала доповідачів, які здійснювали свої напрацювання за такими напрямками: навчання хімії у закладах загальної середньої та професійної освіти; методична підготовка учителів природничих дисциплін у закладах вищої освіти; мотивація та формування стійкого інтересу до вивчення хімії як важливої природничої науки; STEM-освіта; науково-дослідницька складова діяльності вчителя хімії; інновації в хімічній освіті, дистанційне викладання хімічних дисциплін; пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі хімії та впровадження їхніх результатів у фахову підготовку вчителів.

Свою доповідь «Проєктно-дослідницька діяльність учнів в умовах дистанційного навчання» презентувала вчителька Наталія Паращак, Навчально-виховний комплекс “Середня загальноосвітня школа №2-гімназія”.

Поділитись: