Дистанційне навчання ІІ-тиждень

Дистанційне навчання з “Інформатики”

Паралель 2-х класів

Теми до вивчення:

 • Завдання прості і складні. Послідовність розв’язування складного завдання. Конструювання.
 • Збереження інформаційних продуктів на пристроях.

Відеоуроки до тем:

Електронний підручник:

Паралель 3-х класів

Теми до вивчення:

 • Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту. 
 • Основні команди редагування. Уведення символів за допомогою клавіатури. Доповнення текстів зображеннями.
 • Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

Відеоуроки до тем:

Електронний підручник:

Паралель 4-х класів

Теми до вивчення:

 • Алгоритми з розгалуженням.
 • Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у середовищі Scratch.
 • Алгоритми з повторенням.

Відеоуроки до тем:

Електронний підручник:

Паралель 5-х класів

Паралель 5-х класів

Теми до вивчення:

 • Алгоритми з розгалуженням.
 • Складання програм з повтореннями у середовищі Скретч. Практична робота 7.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 6-х класів

Теми до вивчення:

 • Розв’язування задач з алгоритмічними структурами повторення та розгалуження.
 • Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:

 • Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.
 • Розв’язування компетентнісних задач.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 8-х класів

Теми до вивчення:

 • Реалізація алгоритмів з графічним відображенням даних  засобами мови програмування.
 • Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.
 • Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Основні поняття комп’ютерної графіки;
 • Векторний графічний редактор;
 • Створення простих векторних зображень;
 • Опрацювання векторних графічних зображень;
 • Створення складених векторних зображень.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Анімація в растровому графічному редакторі.
 • Колір. Колористика. Колірний круг. Система Pantone. Колір в рекламі.Створення гармонійних колірних поєднань. Практична робота №4.
 • Символи та образи. Художній образ. Знакові системи. Принципи побудови знаків. Стилістична єдність.
 • Поняття бренду, брендингу. Елементи фірмового стилю. Айдентика.

Відеоуроки до тем:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Теми до вивчення:

 • Структура веб-сайтів.  Етапи створення веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів.
 • Система керування вмістом сайту. Хостинг. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки.
 • Основи веб-дизайну. Практична робота № 15. Автоматизоване створення веб-сайту.
 • Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології. Поняття блогу.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

 • Створення власного сайту, та підтвердження: лист із посиланням на електронну пошту вашого вчителя.

Електронний підручник:

Дистанційне навчання з “Математики”

Паралель 5-х класів

Тема: Ділення десяткових дробів

Завдання: Параграф 35, №971, 972, 969, 977, 979, 982, 984, 1002

Матеріали для уроку: https://www.youtube.com/watch?v=uuwT1hEvFyE, https://www.youtube.com/watch?v=qiMdpMmiyOw, https://www.youtube.com/watch?v=lACXYyAYlZk

Тест для самоперевірки: https://onlinetestpad.com/ua/testview/13222-dilennya-desyatkovogo-drobu-na-desyatkovij-drib

Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/144-matematika-merzlyak-polonskiy-yakr-5-klas.html

Паралель 5-А клас

Опрацювати п.35

20.03 номери 970(1,3,5), 973(1,3,5,7,9,11). 24.03 ном. 976(1), 978(1,2,5,6), 980(2,3);

26.03 ном. 983(1,3,5,7,9,11), 985(1,3,5);

27.03 ном. 987(1,4) 991, 997.

Відеоуроки:

Тест: https://vseosvita.ua/, код для учнів: QJW269

Вчитель: Тріщук О. І.

Паралель 6-х класів

Теми до вивчення –

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

Параграф 42 №1168, 1170, 1172, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1190

4)Відеороки до тем –

https://www.youtube.com/watch?v=XB2db8-hbtw

5)Тести для самоконтролю –

https://onlinetestpad.com/ua/testview/213479-6-klas-rivnyannya-rozvyazuvannya-zadach-za-dopomogoyu-rivnyan

6)Електронний підручник –

https://pidruchnyk.com.ua/564-matematika-6klas-merzlyak-2014.html

Моя електронна пошта

bakanmp@gmail.com 

Бакан Михайло Павлович

Дистанційне навчання з “Алгебра”

Паралель 7-х класів

Тема: Рівняння з двома змінними, лінійне рівняння з двома змінними, його графік

Матеріали для уроку: https://www.youtube.com/watch?v=XHuZ04FmVtI,

Тест для самоперевірки: https://onlinetestpad.com/ua/test/13206-graf%D1%96k-l%D1%96n%D1%96jnogo-r%D1%96vnyannya-%D1%96z-dvoma-nev%D1%96domimi

Завдання: (уточнюйте у вчителя)

Паралель 8-х класів

Тема: Формула коренів квадратного рівняння

Завдання: Параграф 21, № 810, 812, 814, 818, 822, 824,

Матеріали для уроку: https://www.youtube.com/watch?v=LBc6nsJ9SZk

Тест для самоперевірки: https://onlinetestpad.com/ua/testview/25437-kvadratn%D1%96-r%D1%96vnyannya-nepovn%D1%96-kvadratn%D1%96-r%D1%96vnyannya-formula-koren%D1%96v-kvadratno

Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/797-ister-8-klas-2016-algebra.html

Паралель 9-х класів

Тема: Сума п перших членів геометричної прогресії.

Завдання: Параграф 20(виписати формули), № 812, 814, 817, 821, 825, 827

Матеріали для уроку: https://www.youtube.com/watch?v=TiivYsbb1DY, https://www.youtube.com/watch?v=I4SJ-uikotY

Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/983-algebra-9-klas-ister.html

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Границя функції;
 • Похідна функції.

Виконати вправи:

 • 16.03   П.17  №  17 1 ; 17 3  ; 17 5 ;17 9  ;  17 15 ;   17 17   ; 17 19   ; 17 21
 • 20.03   П.18  №  18 1   ;   18 5  ; 18 7  ; 18  13 ;
 • 23.03   П.19  №  19  3  ;19  5  ; 19   7;  19  9 ; 19  17
 • 27.03   П.20 №   20 1 ;20 3 ;20 5; 20 7; 20 9; 20 13; 20 29; 20 33;  
 • 30 .03  П.20 №  21 7;21 9; 21  15 ;21 17

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Підготовка до ЗНО:

https://zno.osvita.ua/mathematics/

Дистанційне навчання з “Геометрія”

Паралель 7-х класів

Тема: Дотична до кола.

Матеріали для уроку: https://www.youtube.com/watch?v=oYZFA11GGH4

Тест для самоперевірки: https://onlinetestpad.com/ua/test/25543-kolo-vza%D1%94mne-rozm%D1%96shhennya-dvokh-k%D1%96l-vlastivost%D1%96-dotichnoi-do-kola-krug

Завдання: (уточнюйте у вчителя)

Паралель 8-х класів

Тема: Площа паралелограма, площа трикутника

Завдання: Параграф 24, 25, №892, 896, 901, 908, 910, 912, 916, 920

Матеріали для уроку: https://www.youtube.com/watch?v=_eoGReFzL7s, https://www.youtube.com/watch?v=N04PBjWSoYc

Тест для самоперевірки: https://naurok.com.ua/test/geometriya/klas-8?q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D

Електронний підручник : https://pidruchnyk.com.ua/804-geometriya-8-klas-ister-2016.html

Паралель 9-х класів

Тема: Площа круга та його частин

Завдання: Параграф 17(зробити короткий конспект), №797, 802, 804, 806, 808, 810, 823, 815

Матеріали для уроку: https://www.youtube.com/watch?v=vogfM-qImgU, http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3039&chapterid=710

Тест для самоперевірки: https://onlinetestpad.com/ua/testview/20155-kolo-krug-krugovij-sektor

Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/1031-ister-geometriya-9-klas.html

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Вектор у просторі;

Виконати вправи:

 • 12.03  П.12   №12.1   ; 12.5    ; 12.7   ; 12.9  ; 12.13 ;
 • 20.03     №12.17; 12.22
 • 26.03   П.13  №  13.1 ; 13.3;  13.5;  13.7;  13.9;
 • 27.03   №  13.11[1;2] ; 13 .15[1] ; 13.17  
 • 13.25   13. 35  13.41[1]
 • 2.04      П.14   №   14.1 ; 14.5;  14.7[1];  14.9 ; 14.13;
 • скал.доб.    № 14.20[1;2]

Відеоуроки до тем:

Вектор у просторі

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Підготовка до ЗНО:

https://zno.osvita.ua/mathematics/

Дистанційне навчання з “Фізика”

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:

 • Атмосферний тиск.
 • Сполучені посудини.

Матеріали до уроків:

https://drive.google.com/drive/folders/1IF7oR0Z_54UKiNG2kxUr_rEQCgie0GTQ?usp=sharing

Завдання:

Опрацювати параграфи 25, 36. Письмово виконати (у робочому зошиті) вправи 25 (5), 26 (1, 3).

Паралель 8-х класів

Теми до вивчення:

 • Робота та потужність електричного струму.

Матеріали до уроків:

https://drive.google.com/drive/folders/1c3dfKP2FsBoIylPswrYBQ2Dop57Cl11D?usp=sharing

Завдання:

Опрацювати параграф 33. Письмово виконати (у робочому зошиті) вправу 33.

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Рух під дією сили тяжіння.

Матеріали до уроків:

https://drive.google.com/drive/folders/1kSf7Goo9wf2Vo2SQSPAfIYYfycfnyPkT?usp=sharing

Завдання:

Опрацювати параграф 34. Письмово виконати (у робочому зошиті) вправу 34.

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Кількість теплоти.
 • Робота термодинамічного процесу.

Матеріали до уроків:

https://drive.google.com/drive/folders/1XvqzxzQ3ETVBM5-lQsDbO-dyb3YDi__B?usp=sharing

Завдання:

Опрацювати параграфи 36, 37. Письмово виконати (у робочому зошиті) вправи 37.

Паралель 11-х класів

Теми до вивчення:

 • Астрономія як наука. Галузі астрономії.
 • Небесні світила і небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини.
 • Визначення відстаней до небесних тіл. Небесні координати.

Матеріали до уроків:

https://drive.google.com/drive/folders/18qJR6iipIMLnV6HSulJjYhb5T4rw0nyP?usp=sharing

Завдання:

Опрацювати параграфи 1, 2 (Пришляк), 43 (Засєкіна).

Дистанційне навчання з “Хімія”

Шановні учні та батьки, при виникненні запитань телефонуйте  0975497422 – вчитель хімії Паращак Наталія, завжди рада допомогти! 

Паралель 7-х класів

Горіння речовин в кисні

Підручник М.Савчин, вивчити  параграф19  пис. впр. 2,4,7 ст.136; Лашевська параграф 20 впр.2,3 пис (7В)

   Відеоурок:     https://www.youtube.com/watch?v=6mEMKLbiyNc

  Демонстрація (віртуальна лабораторія)

https://www.youtube.com/watch?v=xKys6ugZ_Yk

Самоперевірка:       https://learningapps.org/6723286

Перевірочний  тест:     :     join.naurok.ua      Код доступу 306311 (виконати до 30.03)

Шановні учні, вказуйте прізвище,  ім’я та клас!

Паралель 8-х класів

«Солі у природі»

 Підручник М.Савчин, вивчити  параграф  36,  впр. письмово ст.102 (4,5)

 Відеоурок:    https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8 

Самоперевірка    https://learningapps.org/9485290

Перевірочний  тест:   :     join.naurok.ua     Код доступу 597323 (виконати до 30.03)

Паралель 9-х класів

«Етанова (оцтова кислота)»

Підручник М.Савчин, вивчити  параграф  27, впр. письмово ст.179 (5,6)

Відеоурок:    Етанова кислота

https://www.youtube.com/watch?v=Jf2LWbYZc0c

Самоперевірка       https://learningapps.org/1812373

Перевірочний  тест:     join.naurok.ua             Код доступу 660586 (виконати до 30.03)

Шановні учні, вказуйте прізвище,  ім’я та клас!

Паралель 10-х класів

«Вуглеводи (глюкоза, сахароза)»

Підручник М.Савчин, вивчити  параграф  20, впр. письмово ст.103(8,9)

Відеоурок:    Глюкоза, сахароза

https://www.youtube.com/watch?v=pWEBdSijIWw

https://www.youtube.com/watch?v=lbTe3rdtV60

Демонстрація (віртуальна лабораторія)

 https://www.youtube.com/watch?v=qhfVzQWVvZE

https://www.youtube.com/watch?v=w-Axu0Cfeho

Самоперевірка:    https://learningapps.org/3449089

Перевірочний  тест: join.naurok.ua    Код доступу 650498 (виконати до 30.03)

Шановні учні, вказуйте прізвище,  ім’я та клас!

Паралель 11-х класів

Хімічні властивості неметалів

Підручник Попель вивчити  параграф  33

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=LY5Ap3J1gNc

Самоперевірка

https://learningapps.org/1504521

Перевірочний  тест: join.naurok.ua    Код доступу 567049 (виконати до 30.03)

Шановні учні, вказуйте прізвище,  ім’я та клас!

Дистанційне навчання з “Біології”

Паралель 6-х класів

Теми до вивчення:
 
Мохи (параграф 42-6-А, 39-6-Б);
 
Плани, хвощі, папороті (параграф 43-6-А, 40-41-6-Б).
 
Міні-проект (за вибором):
Як утворився торф і кам’яне вугілля.
Викопні рослини.
 
Перевірка і оцінювання проектів після карантину.
 
Матеріали до уроків:
 
https://www.YouTube. com/watch?v=959gr5rONCs
 
  Перевірені тести:
 
 join.naurok. ua – вибрати онлайн-тести, ввести код доступу 423298 та своє прізвище та ім’я. (пройти до 29 березня 18 години).
 
Вчитель: Сидір М.П.

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:
 
Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин (параграф 39);
Розмноження тварин (з перетворенням та без перетворення).Періоди та тривалість життя тварин (параграф 40, 41).
 
Матеріали до уроків:
 
https://naurok.com ua/ presentaziya-do-uroku-rozmnozhennya-yogo-znachennya-
 
Тести для самоконтролю:
 
join.naurok. ua-вибрати онлайн- тести, ввести  код доступу 246552 та своє прізвище та ім’я (пройти до 29.03. 18 год. ).
 
Вчитель: Сидір М.П. 
 

7-Б, 7-В, 7-Г класи

Теми до вивчення:

 • Лабораторне дослідження №4 Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

Посилання на лабораторне дослідження: https://naurok.com.ua/laboratorne-doslidzhennya-4-viznachennya-viku-tvarin-na-prikladi-dvostulkovih-molyuskiv-i-kistkovih-rib-157943.html

Завантажте,  роздрукуйте та виконайте дане лабораторне дослідження.

Перевірка та оцінювання відбудеться після карантину. Виконана робота має бути при вас на першому занятті у школі.

 • Поведінка тварин, методи її вивчення (параграф 42);

Перевірочний тест:

join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу 917457 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 27 березня 23 години).

Вчитель: Пуців М.В. 

Повторити параграфи 28-41 перед виконанням тесту

 

Електронний підручник:

Паралель 8-х класів

Підручник Н.Ю. Матяш.

Теми до вивчення:

1 Особливості функціонування ока людини.

2 Слухова сенсорна система

Опрацювати параграф  43,44

 

Відео уроки до теми

https://www.youtube.com/watch?v=3rhRB3knp6M

https://www.youtube.com/watch?v=eGIQ_nza3uY

Тести для перевірки знань (пройти до 28 березня  18години)

join.naurok.ua – вибрати онлайн тести- ввести код доступу 190557

прізвище та ім’я.

Вчитель: Звірик В. Л.

8-А, 8-Б класи

Теми до вивчення:

 • Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізатора. (параграф 41);
 • Зорова сенсорна система. Око. (параграф 42);
 • Лабораторне дослідження. «Виявлення сліпої плями на сітківці». (Повторити параграфи 42)

Посилання на лабораторне дослідження: https://naurok.com.ua/laboratorne-doslidzhennya-tema-viyavlennya-slipo-plyami-na-sitkivci-oka-118132.html

Завантажте, роздрукуйте та виконайте дане лабораторне дослідження.

Перевірка та оцінювання відбудеться після карантину. Виконана робота має бути при вас на першому занятті у школі.

 

Матеріали до уроків:

 • https://ua.mozaweb.com/Extra-3D_sceniOko_lyudini-12014

Перевірочні тести:

join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу 117119 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 27 березня 23 години).

Вчитель: Пуців М.В.

 

Електронний підручник:

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Основні положення сучасної теорії еволюції. Популяція як елементарна одиниця еволюції (параграф 40);
 • Механізми видоутворення (параграф 41);

 

Матеріали до уроків:

 

Тести для самоконтролю:

join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу 322852 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 27 березня 23 години).

Вчитель: Пуців М.В. 

Повторити параграфи 40, 41 перед виконанням тесту

 

Електронний підручник:

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:
 
Генетичний моніторинг в людських  спільнотах (параграф 37).
Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування(параграф 38).
 
Матеріали до уроків :
 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-genetichniy- monitoring-u-lyudskih-spilnotah-10646/.hamlet
 
Тести для самоконтролю:
 
join.naurok. ua-вибрати онлайн  тести, ввести код доступу 394255 та своє прізвище та ім’я  (пройти до 29.03. 15 год.)
 
Вчитель : Сидір М.П.  

Паралель 11-х класів

Теми до вивчення :
 
Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона (параграф 43).
Антропічний вплив на гідросферу. Охорона водойм (параграф 44).
 
Матеріали до уроків :
 
 
Тести для самоконтролю:
 
join.naurok. ua -вибрати  онлайн-тести, ввести код доступу 579335 та своє прізвище та ім’я  (пройти  до 29.03. 15 год.).
 
Вчитель : Сидір М.П. 

11Б класу (профільний рівень)

Теми до вивчення:

 • Практична робота №9. Аналіз розподілу населення людини на планеті, встановлення справедливості (несправедливості) законів факторіальної екології для людини (параграф 84);

Посилання на практичну роботу: https://naurok.com.ua/praktichna-robota-9-analiz-rozpodilu-naselennya-lyudini-na-planeti-vstanovlennya-spravedlivosti-nespravedlivosti-zakoniv-faktorialno-ekologi-dlya-lyudini-157625.html

Завантажте,  роздрукуйте та виконайте дану практичну роботу.

 • Визначення терміну популяція, види популяцій та субпопуляційних груп. Статистичні параметри популяції (параграф 85);
 • Практична робота №10. Розрахунок чисельності середньої та екологічної щільності для субпопуляційних груп (параграф 85);

Посилання на практичну роботу: https://naurok.com.ua/praktichna-robota-10-rozrahunok-chiselnosti-seredno-ta-ekologichno-schilnosti-dlya-subpopulyaciynih-grup-157627.html

Завантажте,  роздрукуйте та виконайте дану практичну роботу.

 • Динамічні параметри популяцій (параграф 86)

Перевірочні тести:

Перейдіть за посиланням

https://vseosvita.ua/test/start/ngg907 

(пройти до 27 березня 23 години)

Вчитель: Пуців М.В.

Дистанційне навчання з “Основ здоров’я”

Паралель 5-х класів

Підручник Т. Є. Бойченко

Теми до вивчення:

1 Якщо виникла пожежа.

2 Автономна ситуація.

Опрацювати параграфи : 22, 23

Виконати завдання у робочому зошиті стр. 46-49.

Паралель 6-х класів

Підручник Т. Є. Бойченко

Теми до вивчення:

1 Правила користування водогоном, тепловими мережами.

2 Правила користування електричними  приладами.

Опрацювати параграфи : 23, 24.

Виконати завдання у робочому зошиті стр. 53-55.

Паралель 7-х класів

Підручник Т. Є. Бойченко

Теми до вивчення:

1 Причини виникнення і стадії розвитку конфліктів.

2 Способи розв’язання конфліктів.

 Опрацювати параграфи : 21, 22

Виконати завдання у робочому зошиті стр. 53-57.

Електронний варіант підручника: http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/Osnovy_zdorovja_7klas_Bojchenko.pdf

Паралель 8-х класів

Підручник Т. Є. Бойченко

Теми до вивчення:

1 Організація, регулювання і пріоритети дорожнього руху.

2 Мотоцикл і безпека.

Опрацювати параграфи : 21, 22

Виконати завдання у робочому зошиті стр. 58-60.

Паралель 9-х класів

Підручник Т. Є. Бойченко

Теми до вивчення:

1 Стан репродуктивного здоров’я в Україні.

2 Негативні наслідки статевих стосунків у підлітковому віці. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я.

Опрацювати параграфи : 23, 24

Дати письмову відповідь на запитання №6, стр. 114. І запитання №8, стр. 117.

Дистанційне навчання з “Географії”

Паралель 6-х класів

Підручник.В.Ю.Пестушко.

Теми до вивчення:

1Багатства вод Світового океану.

2.Води суходолу.

Опрацювати параграф 47,48.

 

Відеоуроки до тем:

 1. Багатства вод Світового океану.

https://naurok.com.ua/bagatstva-vod-svitovogo-okeanu-146964.html

2.Води суходолу.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-vodi-suhodolu-richka-ta-skladovi-chastini-6-klas-150143.html

 

Тести для самоконтролю.

https://naurok.com.ua/test/vodisuhodolu-63153.html

Перевірочні тести ( пройти до 23 березня 12 години)

https://naurok.com.ua/test/vodisuhodolurichki-60484.html

join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу 960735 та своє прізвище та ім’ я .

Вчитель: Сенькевич А.О.

6-А клас

6-А клас

1 урок

Тема до опрацювання – «Життя в океанах та морях. Океан та людина»

 1. Опрацювати параграфи 45, 46 на ст.177-182 підручника
 2. Відповідати (усно) на запитання на ст. 179 та ст.182
 3. Виконати письмово в зошитах завдання 1 на ст.179

Відеоматеріали до теми:

https://ukrlitera.ru/index.php/geogrepr/5360-dystancijnenavchannjageografija-6-klaszhyttjavmorjahtaokeanahokeantaljudyna

Тести для самоконтролю:

https://naurok.com.ua/test/ruhivodivsvitovomuokeanizhittyavokeanahimoryahbagatstvavodsvitovogookeanu-64447.html

Перевірочні тести:

переходити за посиланням –https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=928883 або за посиланням join.naurok.ua, код доступу – 928883, виконати до 28.03 22.00

 

 

2 урок

Тема до опрацювання – «Води суходолу. Річки»

 1. Опрацювати параграф 47 на ст.183-186 підручника
 2. Запам’ятати терміни на ст.186
 3. Відповідати (усно) на запитання на ст. 186

Відеоматеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=TGi8ZMI3uY8

http://www.myshared.ru/slide/1160683/

Тести для самоконтролю:

https://learningapps.org/1396116

https://learningapps.org/1395172

https://naurok.com.ua/test/vodisuhodolurichki-51132.html

Перевірочні тести:

перейти за посиланням – https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=467106 або за посиланням – join.naurok.ua , код доступу – 467106, виконати до 28.03 22.00

Паралель 7-х класів

Підручник.В.Ю.Пестушко.

Теми до вивчення:

1 Води суходолу Євразії.

2.Озера. Багаторічна мерзлота.

Опрацювати параграф 49,50.

 

Відеоуроки до тем:

1 https://naurok.com.ua/prezentaciyanatemuvodisuhodoluvrazi-103682.html.

Перевірочні тести ( пройти до 2 березня 17 години)

join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу 110430  та своє прізвище та ім’ я .

Вчитель: Сенькевич А.О.

Паралель 8-х класів

Теми до опрацювання:

Тема 1 – «Статево-віковий склад населення. Демографічна ситуація»

 1. Опрацювати параграф 50 на ст. 242-247 підручника та завдання до нього на ст. 246-247
 2. Запам’ятати визначення на ст.246-247

Відеоматеріали до теми:

https://naurok.com.ua/statevovikoviyskladnaselennyasvituyukrani-87207.html

 

Тема 2 – «Механічний рух населення України»

 1. Опрацювати параграф 51 на ст. 248-253 підручника та завдання до нього на ст. 253
 2. Письмово в зошитах виконати практичну роботу 12 на ст. 253

Відеоматеріали до теми:

https://naurok.com.ua/prezentaciyamehanichniyruhnaselennya-87294.html

 

Тести для самоконтролю:

https://naurok.com.ua/test/naselennyasvitutaukranidemografichniprocesi-43128.html

https://naurok.com.ua/test/mehanichniyruhnaselennya-3119.html

 

Перевірочні тести:

8-А клас – https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=284512 або перейти за посиланням join.naurok.ua, код доступу – 284512, виконати до 28.03 22.00

8-Б клас – https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=480223 або перейти за посиланням – join.naurok.ua, код доступу – 480223, виконати до 28.03 22.00

8-В клас – https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=926951 або перейти за посиланням – join.naurok.ua, код доступу – 926951, виконати до 28.03 22.00

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.
 • Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори.;
 • Транспорт України. Види транспорту.
 • Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

Відеоуроки до тем:

Паралель 10-х класів

Паралель 11-х класів

Теми до опрацювання:

 • Політична географія та геополітика
 1. Опрацювати параграф 27 на ст.140-145 підручника та запитання до нього
 • Українська держава
 1. Опрацювати параграф 28 на ст.146-150
 2. За бажанням виконати дослідження та міні-проекти за темами на ст. 151

Відеоматеріали до тем:

https://naurok.com.ua/prezentaciyapolitichnageografiyatageopolitika-138018.html

https://naurok.com.ua/prezentaciyaukranskaderzhavatateritoriyaderzhaviukrana-151136.html

Тести для самоконтролю:

https://naurok.com.ua/test/ukranageografichnepolozhennya-10923.html

https://naurok.com.ua/test/geografiyaregioniikranivstup-11118.html

Перевірочні тести:

11-А клас – https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=603960 або перейти за посиланням join.naurok.ua, код доступу –603960, виконати до 28.03 22.00

11-Б клас – https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=574413 або перейти за посиланням join.naurok.ua, код доступу –574413, виконати до 28.03 22.00

Дистанційне навчання з “Природознавства”

Паралель 5-х класів

1 урок

Тема до опрацювання – «Гриби та бактерії»

 1. Опрацювати параграф 35 на с.152-156 підручника
 2. Відповідати (усно) на запитання на ст.156
 3. Виконати письмово в зошитах завдання 6 на ст.156

Відеоматеріали до теми:

https://www.youtube.com/watch?v=lPspaNNLFpg

https://www.youtube.com/watch?v=xhHnhjrAj8

Тести для самоконтролю:

https://naurok.com.ua/test/gribitabakteri-64081.html

Перевірочні тести:

5-А – https://vseosvita.ua/test/start/qvg379

5-Б – https://vseosvita.ua/test/start/fqz406 

5-В – https://vseosvita.ua/test/start/ddt276

5-Г https://vseosvita.ua/test/start/mdq250

 

2 урок

Тема до опрацювання – «Отруйні рослини, тварини та гриби»

 1. Опрацювати параграф 36 на ст. 156-159 підручника
 2. Відповідати (усно) на запитання на ст. 159
 3. Виконати письмово в зошитах завдання 5 на ст.159

Відеоматеріали до теми:

https://www.youtube.com/watch?v=VrAMeLYFqzo

https://www.youtube.com/watch?v=pWV0FuuVx9k

Тести для самоконтролю:

https://naurok.com.ua/test/otruyniroslinitvarinigribi-64509.html

Перевірочні тести:

5-А – https://vseosvita.ua/test/start/nfw628

5-Б – https://vseosvita.ua/test/start/nmt805

5-В – https://vseosvita.ua/test/start/tnz415

5-Г –  https://vseosvita.ua/test/start/rhq794

Паралель 6-х класів

Дистанційне навчання з “Історії України”

Паралель 5-х класів

Шановні пятикласники з метою реалізації плану дистанційного навчання школа пропонує
Вам розязати кілька цікавих вправ за темами 5-го класу
https://learningapps.org/9150924
https://learningapps.org/8559505
https://learningapps.org/9675690
а для повторення пропонуємо по дивитись в ютубі фільм:
“Країна історія українських земель козаки.
А для розваги пропонується цікавий український фільм:”Пропала грамота”.

Паралель 6-х класів

Скоро буде…

Паралель 7-х класів

тема:Повторення на тему: Галицько-Волинська держава.
на дистанційне навчання: ст.151(підручник)
завдання №6(заповнити таблицю)

Паралель 8-х класів

тема Мазепа. виписати своїми словами тему у зошит.
виписати окремо дати. переглянути атлас карта №12,14.
https://www.youtube.com/watch?v=DLrRzXOh9io
вправа №1)https://learningapps.org/6496415
вправа №2)https://learningapps.org/8774578
скріни розвязків вправ кидаємо в групу на вайбері

Паралель 9-х класів

тема: Українські землі на початку ХХ ст. виписати своїми словами тему у зошит.
виписати окремо дати. переглянути атлас карта №17,19,20.
https://www.youtube.com/watch?v=gVGsdBszL7w&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=34
www.youtube.com/watch?v=BIgnQHRPaKM&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=B0pyC9WO2Vc&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=37
вправа №1) https://learningapps.org/6792321
вправа №2) https://learningapps.org/6539831
вправа №3) https://learningapps.org/891900

Паралель 10-х класів

переписати тему 38 у зошит своїми словами, виписати окремо дати,
опрацювати алас.
https://www.youtube.com/watch?v=uq14-qyPPkc&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=gJXS7BuUAz0&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=8RHlh4Iy6kg&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=54
підготуватися до тесту в понеділок 30 березня за тим самим форматом, що й у школі:
1)готуєте половинку картки зошита.
2)в 12.00 скидаю у групу на вайбер тест №37
3) в 12.30 відсилаєте фото тесту на вайбер у групу
4) на виконання таких ж тестів у школі нам вистачало 20-25 хвилин
5) тест заповнюємо вертикально, зверху ставимо прізвище та дату
6) у тесті буде всього 22 запитання без варіантів оскільки кожний працює окремо.

тема38

Паралель 11-х класів

переписати тему 45 у зошит своїми словами,
окремо виписати та вивчити дати,
опрацювати атлас
https://www.youtube.com/watch?v=kaxz9Slos80&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=63
підготуватися до тесту в понеділок 30 березня за тим самим форматом, що й у школі:
1)готуєте половинку картки зошита.
2)в 12.00 скидаю у групу на вайбер тест №45
3) в 12.30 відсилаєте фото тесту на вайбер у групу
4) на виконання таких ж тестів у школі нам вистачало 20-25 хвилин
5) тест заповнюємо вертикально, зверху ставимо прізвище та дату
6) у тесті буде всього 16 запитань без варіантів оскільки кожний працює окремо.

тема45

Дистанційне навчання з “Всесвітньої історії”

Паралель 6-х класів

узагальнення за темою:”Стародавня Греція”.
https://www.youtube.com/watch?v=R6gvxrilG9Q
виконати враву: https://learningapps.org/6536771

Паралель 7-х класів

вивчити параграф 23.
переглянути відеоурок: www.youtube.com/watch?v=njiWOrM7Eao

Паралель 8-х класів

Просвітництво і промислова революція
https://www.youtube.com/watch?v=jlGCyaXQcmM
https://www.youtube.com/watch?v=8hEl6P1uSUY
https://www.youtube.com/watch?v=8hEl6P1uSUY
параграф 22 дати відповіді на запитання в кінці параграфу.
виконати вправи: https://learningapps.org/7032224,
https://learningapps.org/5691530, https://learningapps.org/5003100

Паралель 9-х класів

китай у д/п ХІХ-на початку ХХст.
параграф 22.дати відповіді на питання в кінці параграфу.

Паралель 10-х класів

Знати:
– зміст понять: політика “умиротворення”, аншлюс, Судетська проблема, “Мюнхен”, “Вісь”;
– час утворення “Вісі”, Мюнхенської угоди, англо-франко-радянських переговорів у Москві, дату укладення пакту Молотова-Ріббентропа;
– причини кризи Версальсько-Вашингтонської системи;
– зумовленість зовнішньополітичних пріоритетів провідних країн світу суперечностями Версальсько-Вашингтонської системи;
– причини та наслідки провалу проекту системи колективної безпеки (Східного пакту), англо-франко-радянських переговорів у Москві;
– сутність політики “умиротворення” та її роль у наближенні Другої світової війни;
– співвдіповідальність СРСР за розпалювання Другої світової війни.
Уміти:
– визначити (за допомогою історичної карти) вогнища війни на Далекому Сході, в Африці та Європі, сфери впливу Німеччини та СРСР за таємним протоколом до пакту Молотова-Ріббентропа;
– визначити причини та наслідки політики “умиротворення”, радянсько-німецького зближення й укладення пакту Молотова-Ріббентропа;
– охарактеризувати діяльність Ліги Націй в умовах загострення міжнародних відносин 1930-х рр.;
– порівняти передумови Першої та Другої світових воєн;
– оцінити політичну позицію та діяльність європейських лідерів в умовах назрівання війни.

https://www.youtube.com/watch?v=rmjU1cfvyUw
https://www.youtube.com/watch?v=OCAcdocVEZA

Паралель 11-х класів

РОЗДІЛ 5. Міжнародні відносини.
Динаміка Холодної війни. Протистояння НАТО і ОВД.
https://www.youtube.com/watch?v=G_8i6MpGXlQ
https://www.youtube.com/watch?v=RLc7Aw9UqNQ

Дистанційне навчання з “Права”

Паралель 9-х класів

Адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
«адміністративне правопорушення»-вмвчити термін.
https://www.youtube.com/watch?v=1bb1Yvpjvqw
виконати вправу https://learningapps.org/3265870

Дистанційна освіта з “Громадянсьої освіти”

Паралель 10-х класів

Розділ 6. починаємо новий розділ. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту
Зміст навчального матеріалу
Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Учасники (субʼєкти ) економічних відносин.
https://www.youtube.com/watch?v=FkdJbjQD718
переглянути відео та підготувати презентації по реченнях.

Дистанційне навчання з “Української мови”

Паралель 5-х класів

Тема “Другорядні члени речення”
1.  Вивчити параграф 37, с. 187
2. Пройти тест “Другорядні члени речення” 
 

Паралель 6-х класів

Тема: Відмінювання кількісних числівників.

Опрацювати § 54 ст. 172, 173

Виконати вправи 455, 459, 460.

Паралель 7-х класів

Тема:

Прийменник

https://vseosvita.ua/test/start/sqg720

Паралель 8-х класів

Теми для вивчення:
“Вставні слова, словосполучення, речення”
“Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях”
 
Відоеуроки до тем:
 
Тести для самоконтролю:
 
https://vseosvita.ua/go  код доступу: vdw295

Паралель 9-х класів

Тема: Текст ї його основні ознаки. 

Опрацювати   матеріал  параграфа 33(ст.116-119); виконати письмово завдання 4 (ст.118) і д\з на ст.119.                                                                                      Тема: Будова тексту.Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці.                                   
Опрацювати матеріал параграфа 34 (ст.120-123); виконати письмово завдння 3 і 4 (ст.122) та д\з ст.123.                                                                                   
Тема:Види й засоби  міжфразового зв”язку. Опрацювати матеріал параграфа 35 (ст.124-127); виконати письмово завдання 2 (ст.125) та 4, 5, д\з (ст.127)         

Паралель 10-х класів

10-А класів

Теми для вивчення:
«Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль»
«Розряди числівників за значенням і будовою»
«Відмінювання числівників»
 
Відоуроки до тем:
 
Тести для самоконтролю:
https://vseosvita.ua/go код доступу: dhs587
https://vseosvita.ua/go код доступу: tgj390

Паралель 11-х класів

Складні випадки вживання знака м’якшення та апострофа (
https://www.youtube.com/watch?v=5SUnj8BUHvc&t=4s  

https://www.youtube.com/watch?v=MBzhlH3GJ3c&feature=emb_rel_pause).

Складні випадки написання слів іншомовного походження, написання прізвищ та географічних назв (https://www.youtube.com/watch?v=u_2AI_A8d08).
Електронний підручник:
Українська мова. Профільний рівень (Ранок), 11 клас, 2019

Д/з: параграф 53-54, впр.557, 564А, 566, 570. 

Дистанційне навчання з “Англійської мови”

Паралель 5-х класів

Підручник: 

Тема  : Їжа. Healthy and unhealthy food

Тема граматична :  злічувані і незлічувані іменники (Some  Any) повторення граматики 
Дієслово to need / doesn’t need
 
 
Тема : Повторення дієслів.  Нові форми дієслів вивчити  від (grow -grew- grown до lead – led-led) ззаді підручника . 
Виконуємо друковану основу unit 3 ( дві сторінки )
Тести: 

Щоб доєднати учнів

За посиланням https://vseosvita.ua/go введіть код:   gzs652 

або

Перейдіть за посиланням: 
https://vseosvita.ua/test/start/gzs652

Відскануйте QR-код 
за допомогою смартфона:

Дистанційне навчання ІІ-тиждень

 
 

Паралель 6-х класів

6-А клас

Тематика уроків: Shops in England. Grammar Revision

відео уроки:

Shops in English     https://www.youtube.com/watch?v=-KXw_uE5rAo

Irregular verbs     https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k&t=2s

Тестування:  повторення лексики: join.naurok.ua до 18:00 28.03, вказавши прізвище та імʾя (зараховується лише перша спроба!)  код вчителя: 431740

та            https://vseosvita.ua/test/start/nng216

Матеріали уроків: https://classroom.google.com/c/NTM2NDYzODY4ODVa

код класу  rxpaj2f

Паралель 7-х класів

Тема: Улюблені фільми. Похід в театр. Граматика зворотній займенник: зворотній займенник.
1. Відео до теми
2. Текст
3. Граматика
4. Тест для самоконтролю

7-А, Б класи

Підручник О. Карпюк English 7клас
Тема:Leisure Time (Зворотні займенники)
ст. 146-147 вправа 1,2
Grammar : Reflexive pronouns cт. 199 §7
Workbook p. 64 Ex. 104-105
Повторення часів
Past Simple / Past Perfect
Повторити лексику
Video – https://vimeo.com/292985890

Паралель 8-х класів

8-В, Б класи

Підручник  О. Карпюк English 8клас
Тема:Music is heard Everywhere
ст. 155-156 впр 1а ст 157 впр 1в 2а
Workbook p.70 Ex.116
Повторити лексику
Video – https://www.youtube.com/watch?v=ARaEpSAD-ng

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:Unit 3
Ecological problems.
Conditional 1
 
Відеоролик до теми
(try to notice the context of this video  into the copybooks)
 
Тренувальні вправи до граматичного матеріалу
 
Тести для самоконтролю по лексиці та граматиці
vseosvita.ua ( код у вчителя)
Підручник Карп’юк О.,словникова робота

9-А клас

Тематика уроків: Environment. Grammar Revision.

відео уроки:

Environmental Issues  https://www.youtube.com/watch?v=p1KxC-S7QgA

Grammar Revision. https://www.youtube.com/watch?v=HLXogTgZv-M

Тестування: https://vseosvita.ua/test/environment-6532.html

https://vseosvita.ua/test/start/djq025

Матеріали уроків: https://classroom.google.com/c/NTM2NDYzODcwMzda

код класу    v5e2xpf

Паралель 10-х класів

Теми для вивчення
 Unit 8 Ukraine and the World (ст.124-134)
 Вивчення лексичних одиниць із теми ” Ukraine and the World”

    Дозвілля та види діяльності в Україні

    Визначні місця України
    Вживання ступенів порівняння прикметників, прислівників та фразових дієслів у реченнях

        Правила вживання інфінітиву та герундія

 
    Написання ессе на тему “The pros and Cons of Travelling to Ukraine”
 Відеоуроки до розділу
“Ukraine and the World” /Вивчення лексичних одиниць та словосполучень (cт.119- всі слова записати у словник та вивчити)

        https://medium.com/@KateDobromishev/15-incredibly-interesting-facts-nobody-knows-about-ukraine-7ef06e2bfe5b

 Дозвілля та види діяльності в Україні та у світі

    https://www.youtube.com/watch?v=Rl50I0GV3gE

    Визначні місця України

        https://www.youtube.com/watch?v=6YkgEpZTZ-o    

 Вживання ступенів порівняння прикметників, прислівників та фразових дієслів у реченнях

        https://www.youtube.com/watch?v=ymJ_UNgiIlM

 

     Правила вживання інфінітиву та герундія

         https://www.youtube.com/watch?v=8XdMLCCK5DQ

        Написання ессе на тему “The pros and Cons of Travelling to Ukraine” (написати ессе у зошиті)

       join.naurok.ua 737427

       join.naurok.ua 941369

Електронний підручник  
 
solutions intermediate student’s book 2nd edition pdf

   Get 200 book 1. Exam preparation course for Ukraine, 2016

Паралель 11-х класів

Англійська мова 11 – А клас
Підручник Get 200 book 2 (ст 90 -91)
 
Слова дотеми вивч ст 102
Аудіофайли
 
Тема: Natural world
 
Тема : використання інфінітива з часткою to та без частки to. Функції інфінітива
 
Код доступу 640963
Writing a letter to your friend: how to protect wildlife (180-200 words)
 
Англійська мова 11-Б
 
Підручник Get 200 book 2 (ст 74-75)
 
Слова до теми вивч ст 86
 
Аудіофайли
 
Тема: Science and technology 
 
Тема : використання інфінітива з часткою to та без частки to. Функції інфінітива
Код доступу 640963
Writing a letter to your friend:pros of the internet. (150-180words)
Grammar
Код доступу 391804
Попросіть учнів використати цей код, 
відкривши посилання
join.naurok.ua
 
 
Код доступу 732216
Попросіть учнів використати цей код, 
відкривши посилання
 
Listening 
Код доступу 639431
Попросіть учнів використати цей код, 
відкривши посилання
join.naurok.ua
Reading
Код доступу 664610
Попросіть учнів використати цей код, 
відкривши посилання
join.naurok.ua

Дистанційне навчання з “Польської мови”

Паралель 5-х класів

Підручник :Біленька-Свистович 2018, 5 клас

Тема: Мій день в школі. Шкільне приладдя

– опрацювати ст.115-116 (слова ввічливості);

– повторити назви шкільних предметів ст.113;

– відповідати на запитання ст.115, впр. 3

https://www.youtube.com/watch?v=FeCo4-ohB1Y

https://www.youtube.com/watch?v=UHIkiFDJm2o

https://www.youtube.com/watch?v=UQP-FPR2fc0

https://youtu.be/BYDSrFHW1uU

Граматика: Відмінювання іменників жіночого роду  на -а в однині (ст.117)

– виконати письмово впр.6 (ст.118)

https://www.youtube.com/watch?v=b5FReEFmU_o&t=211s

Повторення

Частини мови

https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84

Паралель 6-х класів

Підручник : Біленька-Свистович 2014, 6 клас

Тема: Уроки в школі. Розклад занять. Іноземні мови в школі

– опрацювати ст.135-137;

– виписати невідомі слова до словника;

– написати свій  розклад занять на тиждень польською мовою

– повторити лексику(Język obcy, ст.137)

Граматипика: Написання частки nie з дієсловами (ст.157);

– виконати вправу 32 (ст.158)

https://www.youtube.com/watch?v=MfpOM7iL06c

https://www.youtube.com/watch?v=rumDFmDfHEY

Повторення

https://www.youtube.com/watch?v=bgbgu7jO_Ow

 

Паралель 7-х класів

Паралель 8-х класів

Підручник:Біленька-Свистович 2016, 8 клас

Тема: Великдень.Великодні традиції та обряди

– повторити  лексику з теми;

– підготувати розповідь про традиції святкування Великодня в Україні;

– написати міні-твір święta Wielkanocne i ich tradycje  ”

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q

https://www.youtube.com/watch?v=1-8qRNSzTCA

https://www.youtube.com/watch?v=8_SqoyVp7ys

 

Граматика: Нетипове відмінювання іменників в однині та множині(ст.124-125)

– виконати впр.12 (ст. 125-126)

https://www.youtube.com/watch?v=b5FReEFmU_o&t=211s

https://www.youtube.com/watch?v=hQDX6JmIlFc

Паралель 9-х класів

Тема:

Іменник, ст 141

Клична форма, ст 142, впр 26.

Види листів, ст. 143 -144, ст. 145, неофіційний лист (використати вправу 29 як взірець і написати свій лист), ст. 146 офіційний лист (використати лист як взірець і написати свій «Зарахування на математичний профіль»)

Читання: ст. 148 – 150, впр. 37

Тест: ст 154, впр. 50, виконати тест.

Паралель 10-х класів

Скоро буде…

Паралель 11-х класів

Скоро буде…

Дистанційне навчання з “Української літератури”

Паралель 5-х класів

Теми для вивчення:
 “Біографія Тараса Шевченка”
 “Аналіз віршів “Садок вишневий коло хати” та “За сонцем хмаронька пливе”
Тести для самоконтролю

Паралель 6-х класів

Тема: Уява, фантазія і романтичність у житті сучасної людини.

Реальні та пригодницькі події в повісті.

Дочитати повість.

Виконати завдання:

 1. Написати твір – роздум на тему: « Яким я бачу справжнього друга». Використати на підтвердження своїх думок приклади з повісті Я. Стельмаха.
 2. Знайти в мережі Інтернет основні відомості про згаданих у повісті доісторичних тварин.

Паралель 7-х класів

Скоро буде…

Паралель 8-х класів

Теми для вивчення:
“Ідейно-художній аналіз повісті “Шпага Славка Беркути”
Матеріали до теми:
 
Тести для самоконтролю:
 https://vseosvita.ua/go код доступу:  rmv268

Паралель 9-х класів

 Тема :Жіноча доля у творахТ.Шевченка: “Сон”(“На панщині пшеницю жала…”), “У нашім раї на землі…”
 Опрацювати матеріал підручника ст.228-233; письмово виконати  5 з\д ст.232-233.
 
Тема: Еволюція жіночого образу в творах Т. Шевченка. По-різному змальовано  жіночі долі: романтично – у поемі “Катерина”, реалістично-побутово – у “Наймичці”, із символічним узагальненням –  у поемі “Марія”.
 Опрацювати матеріал підручника ст.234-238; виконати письмово завдання 9 ст.237-238.
 Прочитати поеми: “Катерина”, “Наймичка”, “Марія” – “Кобзар”, Інтернет.
 
Тема:Лірика періоду арешту, заслання й останніх років життя Т.Г.Шевченка. Поезії “Доля”, “Садок вишневий коло хати”,”Росли укупочці, зросли…”.
 Опрацювати матеріал підручника ст.239-243, виконати письмово завдання 3 (ст242-243);
 вивчити напам”ять “Доля”.      

Паралель 10-х класів

Теми для вивчення:
“Ідейно-художній аналіз новели В. Винниченка “Момент”
“Модернізм. Альманах “З-над хмар”. Угрупування “Молода муза”
 
Матеріали  до тем:

Паралель 11-х класів

“Шістдесятництво” як явище культурологічне й соціальне.Життя і творчість Василя Симоненка, Дмитра Павличка.

Опрацювати з підручника ст 188-195.Вивчити напам’ять “Лебеді материнства” В.Симоненка або “Два кольори” Д.Павличка (твори з програми ЗНО).При підготовці використовувати довідник ЗНО.

Дистанційне навчання з “Зарубіжної літератури”

Паралель 5-х класів

Підручник : Волощук Є., 5 клас
Тема: “Льюїс Керролл.Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди”
Завдання:
– скласти характеристику до образу Аліси;
– виписати імена персонажів, яких зустріла Аліса в Країні Див. Чим кожний із них її здивував?
Завдання виконати письмово.

Паралель 6-х класів

Підручник :Підручник: Ніколенко О., 6 клас  
  Тема: “Роберт Бернс.”Моє серце в верховині…”. Ідея любові добатьківщини”.
             “Джанні Родарі. “Листівки з видами міст”. Листівки як символ широти  світу”.
  Завдання: 
– прочитати з підручника ст.176-178188-189 (Підручник: Ніколенко О., 6 клас);
– дати письмову відповідь на запитання 1,2,3 ст.179 та 3 ст.191
– прочитати з підручника ст.195-196;202-203 (Підручник: Волощук Є.,6 клас); 
 – дати письмову відповідь на запитання 2,3,4 ст.197 та 5 ст.205
 – виразно прочитати поезії,
 – вивчити вірш “Моє серце в верховині…”
 – написати міні-твір на тему “Мої цікаві мандрівки”.

Паралель 7-х класів

Тема для вивчення: «Новела як літературний жанр»

Буктрейлери до новел «Дари Волхвів», «Останній листок»

https://www.youtube.com/watch?v=TdoelD5_ts8

https://www.youtube.com/watch?v=U3ri5AZGH58

До опрацювання ст.228- 240 з підручника Є Волощук

Тести для самоконтролю:

join naurok.ua 905418 (7-Б)

 279230 (7-А)

 955409  (7-В)

 928792 ( 7-Г)

Паралель 8-х класів

Тема: Характерні ознаки класицизму як художнього напряму. Мольєр. Міщанин-шляхтич. Мольєр – майстер класицистичної комедії

Відео уроки до теми теми:

http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_iz_zar_lit/8_klas/klasicizm/17-1-0-188        

http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_iz_zar_lit/8_klas/zhan_batist_moler_dopomoga_uchnju/17-1-0-498

Презентація до теми:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-moler-naytalanovitishiy-komediograf-francuzkogo-ta-vsesvitnogo-klasicizmu-komediya-mischanin-shlyahtich-19070.html

Домашнє завдання : Опрацювати конспекти,

За бажанням: переглянути художній фільм «Мольєр» (Франція, 2007 рік, режисер Лоран Тірар).

Тести для самоконтролю: https://vseosvita.ua/test/start/jrm408

                              https://naurok.com.ua/test/moler-mischanin—shlyahtich-63686.html

Паралель 9-х класів

Тема для вивчення

В.Гюго «Собор Паризької богоматері»

(читати повністю, розраховано на 4 уроки)

Цікаві історичні факти: 

https://www.youtube.com/watch?v=69Vtx2bK10s&vl=uk

Буктрейлер до твору:

https://www.youtube.com/watch?v=Ctojp2Q2ykQ

Тести для самоконтролю

Join.naurok .ua fgh069 ( 9-A)  ffq697( 9-Б)  tfz040 (9-B)  

Паралель 10-х класів

Підручник : Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту)

  Тема: ” Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму.Поль Верлен.”Поетичне мистецтво “,  “Осіння пісня” .

“Артюр Рембо. “Голосівки”, “Моя циганерія”.

Художнє новаторство поетів.

  Завдання: 

– прочитати з підручника ст.183-205;

– зробіть письмовий ідейно-художній аналіз поезій Поля Верлена “Поетичне мистецтво ” та Артюра Рембо “Голосівки”виходячи з інформаційного плакату (див.ст.185) ;

 – вивчити  напам’ять вірш П.Верлена або А. Рембо за власним вибором.

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1RDcImFuCk

https://www.youtube.com/watch?v=2Mk46wZvLMg

https://www.youtube.com/watch?v=EmJ9ovuAn7Y

https://www.youtube.com/watch?v=hfmyeaw0v1Q

 https://www.youtube.com/watch?v=q_rvSFCt9Qk

https://www.youtube.com/watch?v=_xyOl-GLngo

Паралель 11-х класів

Тема:   Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927 – 2014). «Стариган із крилами».

Відео уроки до теми: https://www.youtube.com/watch?v=La5IwOMiY28

Презентація до теми: https://naurok.com.ua/uchitelska-prezentaciya-do-biografi-ta-tvorosti-g-g-markesa-123653.html

Домашнє завдання: Прочитати оповідання Ґабріель Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами».

З підручника на ст..175 відповісти на 1,4,6 запитання.

Тести для самоконтролю: https://vseosvita.ua/test/start/wtt701

 

                                                https://naurok.com.ua/test/heminguey-stariy-i-more-49109.html

Дистанційне навчання з “Захисту Вітчизни”

Паралель 10-х класів

 • Основи цивільного захисту. Нормативно-правова база цивільного захисту.
 • Підручник «Захист Вітчизни», стор. 180, параграф 39.
 • Контрольні питання – підручник, стор. 182.

Дистанційне навчання з “Образотворче мистецтво”

Паралель 5-х класів

5-Б, 5-В класи :   Контррельєф. Рельєфи дивовижних рослин Ст. 126-131

Завдання:  Створити контр рельєф « Чарівна квітка»  ( пластилін).

5-А, 5-Г класи: Кругла скульптура. « Скульптура космічних тварин»

Завдання:  Створити скульптуру  улюбленої тварини. Ст. 114-119.

https://pidruchnyk.com.ua/496-obrazotvorche-mistectvo-kalnchenko-masol-5-klas.html

Паралель 6-х класів

6-А  клас: Історичний жанр. Сепія ( акварель). Ст. 166- 171

Завдання :Створити композицію на історичну тему в техніці гризайль

на основі коричневого кольору ( сепія).

6-Б клас: Сервірований стіл. Ст. 146-151

Завдання: Намалювати натюрморт із посудом ( графіка)

Підручник   Образотворче мистецтво 6 клас.

https://pidruchnyk.com.ua/533-obrazotvorche-mistectvo-kalnchenko-masol-6-klas-2014.html

Паралель 7-х класів

7-А,7-Б Класи:  Ландшафтний дизайн. Ст. 110-112

Завдання: Виконати макет ландшафту з простим архітектурним об’єктом

( альтанка, місток,декоративна лавка) на вибір.

7-В клас : Особливості засобів виразності видів дизайну. Біодизайн. Ст. 81-84

Завдання: Виконати ескіз декоративної решітки з використанням природних біоформ.

7-Г клас:  Шрифт. Зображення. Плакат. Листівка. Ст. 89-93.

Завдання: Виготовити вітальну листівку з елементами конструювання.

Підручник   Образотворче мистецтво 7 клас.

https://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/1973-obrazotvorche-mistetstvo-7-klas-papish-2015

Дистанційне навчання з “Музичного мистецтва” та “Мистецтва”

Паралель 5-х класів

Підручник музичне мистецтво 5 клас Кондратова. https://pidruchnyk.com.ua/164-muzichne-mistectvo-kondratova-5-klas.html

Слухання музики: https://www.youtube.com/watch?v=mff4O-KMya4

https://www.youtube.com/watch?v=aVm61yNJFCA

Завдання: знати розподіл співацьких голосів, Д.Каччініі Ф.П.Шуберт дані про них ?

Паралель 6-х класів

 1. Соната.   ст.154-156

Підручник музичне мистецтво 6 клас Кондратова. https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html

 

Слухання музики: https://www.youtube.com/watch?v=gW8ADjr0Vbc

Завдання:термін соната, сонатна форма з чого складається, ЙГайдн відомості про нього. ?

Паралель 7-х класів

Барди. ст.141-145 

Підручник музичне мистецтво 7 клас Кондратова. https://pidruchnyk.com.ua/772-muzychne-mistectvo-kondratova-7klas-2015.html

Слухання музики: https://www.youtube.com/watch?v=9p3wnkxc43c

https://www.youtube.com/watch?v=5uqaP9m8xuc

Завдання: Знати визначення барди,історію походження бардів та видатні імена?

Паралель 8-х класів

 1. Живопис і мода класицизму. § 24. ст.193-199. 

Підручник мистецтво 8 клас Кондратова. https://pidruchnyk.com.ua/845-mystectvo-8-klas-kondratova.html

 

Призентація:https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhivopis-i-moda-klasicizmu-11351.html

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=oOAnIRL1Z_o

https://www.youtube.com/watch?v=E0XEvxYhJSo

Завдання: характерні риси живопису і моди, відомі імена, модні тенденції в одязі класицизму? 

Паралель 9-х класів (Мистецтво)

Підручник Масол Л. Мистецтво 9 клас

 9_klas_mistectvo_masol_2017.pdf

Тема до вивчення:

 • Телебачення . Погляд у світ
 • Опрацювати матеріал ст. 160-165

Корисні інтернет посилання для вивчення теми

http://youtube.com/watch?v=TK1Np_1AMYI

http://youtube.com/watch?v=8XwX8hwIP3g

http://youtube.com/watch?v=bBnS1SlWAw0

Тема до вивчення:

 • Фотомистецтво та рекламне мистецтво
 • Опрацювати матеріал ст. 180-191 

 

Корисні інтернет посилання для вивчення теми

 

http://youtube.com/watch?v=6oAhFgK5M1Q

 

http://youtube.com/watch?v=MenlJAkC4AU

Тести для самоконтролю

join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести, ввести код доступу 205375 та своє

прізвище та ім’ я. (пройти до 30 березня 22 години), вчитель: Каралюс К.М.

Паралель 10-х класів (Мистецтво)

Підручник Масол Л. Мистецтво 10 клас

Тема до вивчення:

 • Мистецтво індійського культурного регіону
 • Опрацювати матеріал #4.1, #4.2 ст. 62-67

Корисні інтернет посилання для вивчення теми

http://youtube.com/watch?v=7ZjlLqNnMT0

http://youtube.com/watch?v=mP3vP-WzDhs

http://youtube.com/watch?v=OPu-EuwU_Ow

 

http://youtube.com/watch?v=sqGPTx8_4Fk

Паралель 11-х класів (Мистецтво)

Підручник Масол Л. Мистецтво 11 клас

Тема до вивчення:

     –    Живопис. Графіка. Іконопис

 • Опрацювати матеріал  ст..161-175

Корисні інтернет посилання для вивчення теми

http://youtube.com/watch?v=vunZPJVI0aY

http://youtube.com/watch?v=GSRwdhlnFrs

http://youtube.com/watch?v=jXBPF_WzO_w

Дистанційне навчання з “Християнська етика”

Паралель 3-х класів

Завдання на 16.03-30.03

Теми до опрацювання:

 • Наставники в житті людини
 • Вміння слухати і почути

Вивчити 10 Божих заповідей ( Біблія книга «Вихід» розділ 20)

Скласти розповідь про одного із своїх наставників (письмово в зошитах)

Паралель 4-х класів

Тема «Уроки працелюбності»

Завдання:

 • опрацювати з Біблії: книга «Приповідки» розділ 6, 1-20 стих
 • в робочих зошитах навести по одному прикладу до кожного з трьох видів праці (фізичної, розумової та духовної)
 • записати три приказки про працьовитих та лінивих людей

Паралель 5-х класів

Теми до опрацювання:

Сумління – голос Бога в душі людини

Очікуавння Месії

Завдання:

 • Опрацювати 19, 20 параграфи підручника 
 • Скаласти оповідання про сумлінного та несумлінного учня (в робочих зошитах)

Електронний підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/495-osnovihristiyanskoyietikisohan-5-klas.html

Паралель 6-х класів

Теми до опрацювання:

Наполегливість у добрих справах

Щедрість і захланність

Завдання:

 • Прочитати: Євангеліє від Луки 18:1-8

                     Матвія 18:23-25

 • Виконати малюнки до притч

Електронний підручник:

https://gdz4you.com/pidruchnyky/6-klas/hrystyyanskaetyka/gssohansvit-2008-rik-24464/

Паралель 8-х класів

Теми до опрацювання:

Присвоєння чужої власності:

«Не кради» (Вих.20:15)

«Не пожадай» (Вих.20:17)

Завдання:

 • Скласти розповідь про злочини (гріхи) проти чужої власності, навести приклади з Біблії та сьогодення

Дистанційне навчання у початковій школі

Паралель 1-х класів

Англійська мова 
 
Теми для вивчення
Unit 7 Menu
(ст.76-77, ст.87-89)
Вивчення лексичних одиниць із теми “Menu”
Літери та звуки англійського алфавіту Qq, Rr, Ss, Tt ( повторити Kk, Ll)
Вживання граматичних структур I have got/You have got
Відеоуроки до розділу
Menu /Вивчення лексичних одиниць
(програмне забезпечення family and friends)

   https://www.youtube.com/watch?v=raiBMrhML0Q

Meals/Страви
Літери та звуки англійського алфавіту Qq, Rr, Ss, Tt ( повторити Kk, Ll)
Аудіофайли для слухання

    https://www.libra-terra.com.ua/catalog/pidruchnyk-dlia-1-klasu-anhlijska-zi-smajlykom/

Тести для самоконтролю

    join.naurok.ua 109415

   Завдання у форматі pdf

Я досліджую світ

Тема тижня: Навіщо ми їмо?

Підручник: с. 74-79. 

Робочий зошит: с. 18-25.

Медіаматеріали до підручника:

https://svitdovkola.org/1/27

Математика

Тема:  Утворення чисел 11-20. Додавання одноцифрових чисел до числа10. Віднімання від двоцифрових чисел їх десятків або одиниць в межах 20.

Підручник: с. 166-168.

Завдання № 1-5 виконати усно.

Завдання письмово з підручника с.168 № 6-8

Медіаматеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=rj8kbQsUNIM

https://www.youtube.com/watch?v=F2H762H_oNI

Тема:  Лічба в межах 20 за допомогою лічильних паличок. Числа другого десятка. Парні і непарні числа другого десятка.

Підручник: с. 168-170.

Завдання № 1-12 виконати усно.

Робочий зошит: с. 5

Медіаматеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=xMSP0oH1_Qk

https://www.youtube.com/watch?v=QNFSpIe15Nk

 Тема: Розрядна таблиця. Позиційне значення цифри в записі двоцифрового

                                                   числа.

Підручник: с. 170-172.

Завдання № 1,5,6(усно)

Завдання письмово з підручника с.171 №2,  с.172№ 3.4,7

Робочий зошит: с.6.

Медіаматеріали до уроку:

https://www.slideshare.net/natalyanalivaychenko/ss-71041322

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-matematiki-v-1-klasi-125732.html

 

Українська мова та читання

Тема: Буква «Є». Письмо великої і малої букви «є». Факти і думки

Підручник: с. 44-45

Вправа 1. С.44 списати в зошит.

Вправа 2. С 45 списати в зошит 1 абзац.

Медіаматеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=cqO_IsQrJg

https://www.youtube.com/watch?v=VaOoYm9RrMc https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9

 https://enotovil.ru/why_raccoon_wash/ 

http://zoo.net.ua/threads/jenotpoloskunvdomashnixumovax.685/

https://www.youtube.com/watch?v=N9JLR0bj98MHYPERLINKhttps://www.youtube.com/watch?v=N9JLR0bj98M&t=88s&HYPERLINKhttps://www.youtube.com/watch?v=N9JLR0bj98M&t=88st=88s

 

Тема: Буква «ь». Письмо букви ь. Змінюю слова: «Один-багато».

Підручник: с.  46.

С. 46 вправа 2 . списати 1-й абзац.

Цікаве завдання до с. 46

Спробуй прочитати слова і вилучи зайве. Запиши слова в зошит.

ч и п Х олк

ш б Б л ь у а а к

в і к т Л с а а

я К ча е н

т е е і ц ь В р

Медіаматеріали до уроку:

Мhttps://www.youtube.com/watch?v=YzmvTInCfzo

 https://www.youtube.com/watch?v=zgjHNtR8NGU 

https://www.youtube.com/watch?v=EmOvI6cYNd4

Тема: Буквосполучення «ьо». Письмо буквосполучення ьо.

Підручник: с.47.

С.47. вправа 2. Списати 1-й абзац в зошит.

Медіаматеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=hmAgRWmiJjoHYPERLINKhttps://www.youtube.com/watch?v=hmAgRWmiJjo&list=PL4hQXxo1NB1EYxcbqX1WnmjQh_TCqis44&index=2″&HYPERLINKhttps://www.youtube.com/watch?v=hmAgRWmiJjo&list=PL4hQXxo1NB1EYxcbqX1WnmjQh_TCqis44&index=2″list=PL4hQXxo1NB1EYxcbqX1WnmjQh_TCqis44HYPERLINKhttps://www.youtube.com/watch?v=hmAgRWmiJjo&list=PL4hQXxo1NB1EYxcbqX1WnmjQh_TCqis44&index=2″&HYPERLINKhttps://www.youtube.com/watch?v=hmAgRWmiJjo&list=PL4hQXxo1NB1EYxcbqX1WnmjQh_TCqis44&index=2″index=2

Паралель 2-х класів

Англійська мова

Теми для вивчення:
 1. Мій день. Котра година. (My dayWhat time is it?)
 2. Корисна та шкідлива їжа. (Healthy and unhealthy food)
 3. Опис улюбленої страви. (Describe your favourite food)
Підручник:  Smart Junior  Students book ст. 80-84 ( аудіо додається)
                                                 Workbook  ст. 51- 53
Відеоматеріал до теми:
My day.
What time is it?
Healthy and unhealthy food.
     
Аудіо до теми:
 
Завдання для самоконтролю:
( виконати до п’ятниці 27.02.2020. до 18.00год)

Українська мова

23.03Уживання слів – назв дій. Багатозначні слова. Л. Костенко Соловейко застудився.с.61-62. Вивчити вірш№3. Опрацювати №4
24.03Навчальний діалог. Доповнення речень. Т.Шевченко Встала весна.с.62-63, письмово №6,7
26.03Уживання слів – назв дій у поетичних творах. Порівняння. Т.Шевченко Світає, край неба палає. Порівняння малюнків і вірша.с. 63-64, пригадати творчість Шевченка, вивчити вірш, впр 1
26.03Узагальнення і систематизація знань учнів. Самооцінювання  з теми ” Слова – назви дій “.с. 64. Написати самооцінювання з теми.
27.03Слова – помічники. Складання словосполучень.с. 65-66, (усно №1,2) вивчити правила,№3 4 – письмово
27.03Слова – помічники. О. Орач Хто де живе?. с. 66-67,№5- усно, №6,7 – письмово

Відео читання віршів https://www.youtube.com/watch?v=odzrSlwh4FM
 Цікаві факти про Ліну Костенко https://www.youtube.com/watch?v=E2SldjBE02k
 Вірш Т.Шевченка «Світає» https://www.youtube.com/watch?v=DNjJon7WHJo
 Презентація про Тараса Шевченка https://vseosvita.ua/library/prezentacia-taras-sevcenko-poet-i-hudoznik-ukrainskogo-narodu-1-2-klas-nus-216515.html?fbclid=IwAR147F34fkRtwDg_XKIR_EtZP0ZmzR0PxdgvnjxVNWxaBtJNpBE9q-SdMHs

Слова – помічники https://www.youtube.com/watch?v=206UifT1Bxg

Математика

Діагностична робота

______________________________________

Математичні вирази. Рівності. Нерівності. Поняття «змінна». Обчислення значень виразів із змінною на одну та дві дії.

 

________________

С.156-157, вивчити правило №1, письмово- №2,3,4,8. усно – 5,6,7

Складання виразів із змінною. Задача на 3 дії, яка є комбінацією простих задач вивчених видів.С.158-160. Усно №1,2,8
 Письмово- №3,4,5,7

Додаткова інформація : https://www.youtube.com/watch?v=8iwdE60Wm7M 

https://vseosvita.ua/library/virazi-zi-zminnou-zakriplenna-189561.html

 

Я досліджую світ

 1. Природознавство. Як дослідники змінюють життя людей? С. 61 Як відкриття можуть допомагати у навчанні? С. 65https://svitdovkola.org/2/7/media27
 2. Основи здоров’я. Втілення ідей. Конструювання. С. 63
 3. Математика. Обчислення прикладів з переходом через десяток. С. 65№1,2,3 https://www.youtube.com/watch?v=DyrGWNWGuJ4&feature=emb_logo
 4. Трудове навчання. Виготовлення телефону. С. 61 https://svitdovkola.org/2/7/media23
 5. Українська мова(читання). Про вівсяне печиво. За твором Микити Лукаша
 6. Українська мова (письмо). Який винахід необхідний для успішного навчання. Описування його. С. 35 завд 3

https://www.youtube.com/watch?v=l1USHp5SQR4&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=oSebjndeGH4&feature=emb_logo

Паралель 3-х класів

Англійська мова

Теми для вивчення:
 1. Я був у Лондоні. Минулий час дієслова “ to be” ( waswere)
 2. Де ти був учора.
Підручник:  Pupils book ст. 86-91 (закріплення)
Відео до теми :  
 
 ( Після тексту є вправи які потрібно виконати письмово  і надіслати фото своєму вчителю. Невідомі слова з тексту виписати в словник .)
Онлайн ігри для тренування was\were: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/14107 (перейти за цим посилання, нижче побачите скерування  на Games , дві гри)
 
      Завдання для самоконтролю:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=213625 ( виконати до п’ятниці 27.02.2020. до 18.00год)

Паралель 3-А класів

Матем. Рівкінд Ф.М.

  Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. (Закріплення). Складені задачі на 2-4дії. Ст.131  https://naurok.com.ua/test/usne-dilennya-dvocifrovih-ta-tricifrovih-chisel-v-mezhah-tisyachi-58254.html

  Ділення на двоцифрове число способом добору (51:17). Задачі на знаходження четвертого пропорційного.  Ст.132  https://www.youtube.com/watch?v=5UDWLIJj1V4

  Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними позначеними буквами. Ст.133

  Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії. Ст. 134 https://www.youtube.com/watch?v=gxfUAc0IrSY 

Укр.мова   Захарійчук М.Д.

 Родові закінчення прикметників. https://www.youtube.com/watch?v=FiewGzaWqqQ

 Родові закінчення прикметників. https://www.youtube.com/watch?v=-wGYpUqP8eQ 

 Змінювання прикметників за числами в сполученні з іменниками. https://www.youtube.com/watch?v=7lDS0NLz6Sc&t=78s 

 Повний аналіз прикметника, як частини мови.

Читан.  Савченко О.Я. 

  Життєвий і творчий шлях М. Стельмаха,  «Гуси-лебеді летять», ст.163.

Вірші, ст.166

  Життєвий і творчий шлях М. Сингаївського «Вийшов травень з лісу», «На врожай» ст.167-168

  М.Познанська «Співай , соловейку» (напам.), «Як співає соловейко?» ст.169-170

  Нова хрестоматія . Катерина Бабкіна « Мсьє Жак та квітнева риба» ст.112-115

Природозн.  Гільберг Т.Г.

Свійські та дикі тварини. Пристосування тварин до життя у різних умовах.

Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів у природі. https://www.youtube.com/watch?v=-kNolh1Bkpg

Паралель 3-Б класів

 • Математика
  1. Ділення круглого числа на кругле способом добору (180:60).

  Задачі. (№ 848-856; письмово № 849; 851; 853; 855; 856)

  1. Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору.

  Задачі на 2-4 дії. (№8 57-865; письмово№ 858; 859; 862; 864; 865)

  1. Ділення на двоцифрове число способом добору.

  Задачі. (№ 866-875; письмово№ 869; 870; 872; 874; 875)

  1. Ділення на двоцифрове число способом добору.

  Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами.(№ 876-884; письмово№ 877; 879; 880; 881; 883)

   

   

  Українська мова

  1. Твір на тему: «У моєї мами золоті руки» (6-8 речень)
  2. Узгодження прикметника з іменником у різних формах і за питаннями.

  (впр. 351-354)

  1. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.

  (впр. 356-359)

  1. Твір з елементами опису : «Дятел – лісовий лікар» .

   

   

  Літературне читання

  1. Ю. Старостенко «І трапиться ж таке» (с.132-134)
  2. Г. Тютюнник «Бушля» (с. 134-136)
  3. В. Нестайко «Просто Олесь-друг» (с. 137-139)

  Природознавство

  1. Гриби-живі організми. Будова грибів. Значення грибів для природи.

  (с. 122-125; зошит с. 39-40)

  1. Бактерії. Значення бактерій для природи. Віруси. (с. 126-127)

Паралель 3-В класів

                                     Математика

          Тема : Ділення в межах 1000               с.137 – 141

 1. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3; 72 : 3; 50 : 2.
 2. Розв’язування прикладів і рівнянь. Задачі, пов’язані з одиничною нормою.

   3    Ділення двоцифрового числа на одноцифрове способом розкладання на    зручні доданки.

        № 887, 888, 898, 899 , 912– усно

         № 889 – 897, 900 – 907, 908 – 911, 913 – 915 – письмово .

 1.    Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач.

         № 916, 917 – усно, вивчити правило с.140

         № 918 – 924 – письмово

 

                         Українська мова

Тема тижня : Прикметник. Повторення вивченого про прикметник

 1. Спостереження за роллю прикметників у загадках.  С.153 – 154.

Впр.374 – 376 – письмово

 1. Закріплення і узагальнення знань про прикметник. С. 154 – 156.

          Впр. 379 – 382 – письмово

          Впр .384 – усно

 

                         Літературне читання

Тема тижня : Тарас Шевченко : сторінки життя і творчості

 1. Оксана Іваненко « Тарас у наймах», с 134 – 135, читати. Переказувати.
 2. Т.Шевченко «І досі сниться:під горою…», с.136, напам’ять .
 3. Т.Шевченко «Тече вода із-за гаю», с.137 – 138 , виразно читати
 4. В.Сухомлинський «Сонце заходить», с.138 – 139 , читати, переказувати.
 5. Підсумковий урок з розділу. С.140 – відповідати на питання

 

                                      Природознавство

          Тема тижня :   Охорона природи

 1. Охорона рослинного і тваринного світу. С.129 – 131 , читати. Переказувати.
 2. Червона книга України. С.131 – 134, читати, переказувати.
 3. Заповідники. Ботанічні сади. С.134 – 138, читати, переказувати.
 4. Заповідні території рідного краю. С.138 – 141, читати. Переказувати. Додаток до теми за посиланнями:

Паралель 4-х класів

Англійська мова

Теми для вивчення
:Unit V 
My city – my home.
 London. (ст.132-140)
Словникова робота з новими словами!(письм)
 
Відеоматеріали до пісні (ст.136 впр.4)
 
(до ст.140 впр.3)
Вивчити прийменники місця з даної вправи
 
Підручник Карпюк О. ст.136 впр.3;, ст.140 впр.3 (письм)
Тренувальні вправи з WB до теми (роб.друк.зош)
Тест для самоконтролю
vseosvita.ua (код у вчителя)

МАТЕМАТИКА

Тема тижня : «Ділення на розрядні числа», С. 138 – 145

Розглянути усно : № 858, 859; 867, 868. 869; 876; 895, 896, 902.

Виконати завдання письмово в зошитах : № 860 – 867; 870 – 875, 877 – 888, 891 – 894;

                                                                       № 897 – 901; 903 – 910; 912 – 920.

Розглянути пояснення даної теми можна за посиланням :

https://www.youtube.com/watch?v=C8jYgv3ZBmk

https://www.youtube.com/watch?v=hEch02abTCI

https://www.youtube.com/watch?v=tDZFwEiKZM&list=PLiDHZ9Gimyuv4CtFk1jNnkLjQQ_N5Q3v&index=39

                     Українська мова

Тема тижня : Дієслово.

 1. Закінчення –ся (- сь). Вимова і правопис дієслів на -ся (- сь).
 2. Утворення за зразком різних форм дієслів на -ся (- сь) і вживання їх у реченнях.

С. 180 – 183, впр. 390 – 395.

 1. Повторення і закріплення вивченого про дієслово. С. 183. Завдання і запитання для повторення.

https://www.youtube.com/watch?v=QCuFm4RKRF4

https://www.youtube.com/watch?v=OeefTGiklY

https://www.youtube.com/watch?v=D_oSnURHkAE

https://www.youtube.com/watch?v=7NAyEQg5mcQ

 1. Самостійна робота в зошитах.

                      Літературне читання

Тема тижня : Читаємо у березні

 1. Максим Рильський «Не кидайсь хлібом», «Мова», с. 78 – 80, читати, 1 вірш напам’ять.
 2. Ліна Костенко про себе. «Усе моє, все зветься Україна», с.81 – 84, читати
 3. Леся Вороніна «Хлюсь та інші», с.85 – 88, читати. Переказувати, план.

                                Природознавство

Тема тижня : Природа України

 1. Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні та в своєму краї.

Практична робота: позначення на контурній карті основних форм земної поверхні.

С. 123 – 125, читати. Виконувати завдання.

https://www.youtube.com/watch?v=NbNnurqklgQ

https://www.youtube.com/watch?v=KuTgHj22y3w

https://www.youtube.com/watch?v=cW1c9fHQDc

https://www.youtube.com/watch?v=bOfwSB1rqnQ

              https://www.youtube.com/watch?v=4GSSZn9ircQ

 

 1. Корисні копалини України. С. 126 – 127, читати, виконувати завдання.

https://www.youtube.com/watch?v=rQtL3aT18AU

https://www.youtube.com/watch?v=SoKTaXVgo_o

https://www.youtube.com/watch?v=sesEZ_2rk2Q

 1. Робота в зошитах з друкованою основою.