Дистанційне навчання І-тиждень

Дистанційне навчання з “Інформатики”

Паралель 2-х класів

Теми до вивчення:

 • Завдання прості і складні. Послідовність розв’язування складного завдання. Конструювання.
 • Збереження інформаційних продуктів на пристроях.

Відеоуроки до тем:

Електронний підручник:

Паралель 3-х класів

Теми до вивчення:

 • Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту. 
 • Основні команди редагування. Уведення символів за допомогою клавіатури. Доповнення текстів зображеннями.
 • Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

Відеоуроки до тем:

Електронний підручник:

Паралель 4-х класів

Теми до вивчення:

 • Алгоритми з розгалуженням.
 • Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у середовищі Scratch.
 • Алгоритми з повторенням.

Відеоуроки до тем:

Електронний підручник:

Паралель 5-х класів

Теми до вивчення:

 • Алгоритми з розгалуженням.
 • Складання програм з повтореннями у середовищі Скретч. Практична робота 7.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 6-х класів

Теми до вивчення:

 • Розв’язування задач з алгоритмічними структурами повторення та розгалуження.
 • Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:

 • Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.
 • Розв’язування компетентнісних задач.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 8-х класів

Теми до вивчення:

 • Реалізація алгоритмів з графічним відображенням даних  засобами мови програмування.
 • Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.
 • Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Основні поняття комп’ютерної графіки;
 • Векторний графічний редактор;
 • Створення простих векторних зображень;
 • Опрацювання векторних графічних зображень;
 • Створення складених векторних зображень.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Анімація в растровому графічному редакторі.
 • Колір. Колористика. Колірний круг. Система Pantone. Колір в рекламі.Створення гармонійних колірних поєднань. Практична робота №4.
 • Символи та образи. Художній образ. Знакові системи. Принципи побудови знаків. Стилістична єдність.
 • Поняття бренду, брендингу. Елементи фірмового стилю. Айдентика.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Теми до вивчення:

 • Структура веб-сайтів.  Етапи створення веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів.
 • Система керування вмістом сайту. Хостинг. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки.
 • Основи веб-дизайну. Практична робота № 15. Автоматизоване створення веб-сайту.
 • Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології. Поняття блогу.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

 • Створення власного сайту, та підтвердження: лист із посиланням на електронну пошту вашого вчителя.

Електронний підручник:

Дистанційне навчання з “Математики”

Паралель 5-х класів

Теми до вивчення:

Множення десяткових дробів п. 34 (Мерзляк А. Г.) №917-948  

Відеороки до тем: 

Тести для самоконтролю:

Паралель 6-х класів

Теми до вивчення –

Рівняння. Основні властивості рівнянь

Параграф 41 №1138, 1140, 1142, 1146, 1148, 1150, 1152,

4)Відеороки до тем –

https://www.youtube.com/watch?v=4fEoSwxLMZI

5)Тести для самоконтролю –

а)https://onlinetestpad.com/ru/testview/38856-r%D1%96vnyannya-osnovn%D1%96-vlastivost%D1%96-r%D1%96vnyan

б)https://onlinetestpad.com/ua/testview/101913-rozvyazuvannya-r%D1%96vnyan

6)Електронний підрчник –

https://pidruchnyk.com.ua/564-matematika-6klas-merzlyak-2014.html

 

Дистанційне навчання з “Алгебри”

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:

 • Повторення за 6 клас, вступні до наступних тем.
 • 7-б клас: п. 2-3, №33, 35, 40, 42 (1), 44 (1), 46 (1), 80, 82, 86, 97
 • 7-в клас: п. 1-4, №87, 93, 99, 101, 125, 131, 137, 156

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 8-х класів

Теми до вивчення:

Неповне квадратне рівняння п. 20 (Істер О. С.) №784, 785, 786, 789, 793, 799  

Відеороки до тем:

https://www.youtube.com/watch?v=Ef8hvAmT0YI

Збірник різнорівневих завдань з теми «Квадратні рівняння»

Тести для самоконтролю:

https://onlinetestpad.com/ua/testview/25437-kvadratn%D1%96-r%D1%96vnyannya-nepovn%D1%96-kvadratn%D1%96-r%D1%96vnyannya-formula-koren%D1%96v-kvadratno

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Геометрична прогресія;
 • Параграф 18, №763,765,767,773,775,779(1,2),784;
 • Параграф 19, №801,803,805.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Границя функції;
 • Похідна функції.

Виконати вправи:

 • 16.03   П.17  №  17 1 ; 17 3  ; 17 5 ;17 9  ;  17 15 ;   17 17   ; 17 19   ; 17 21
 • 20.03   П.18  №  18 1   ;   18 5  ; 18 7  ; 18  13 ;
 • 23.03   П.19  №  19  3  ;19  5  ; 19   7;  19  9 ; 19  17
 • 27.03   П.20 №   20 1 ;20 3 ;20 5; 20 7; 20 9; 20 13; 20 29; 20 33;  
 • 30 .03  П.20 №  21 7;21 9; 21  15 ;21 17

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Підготовка до ЗНО:

https://zno.osvita.ua/mathematics/

Дистанційне навчання з “Геометрії”

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:

 • Коло, круг. Геометричне місце точок. (7-б клас: підручник Мерзляк, п.19, №482, 484, 484, 7-в клас: підручник Бурда, параграф 17, № 1,5(1),6(1),9,13, параграф 18, № 1,5,9,12,24)

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 8-х класів

Теми до вивчення:

 • Поняття площі многокутника. Площа многокутника п. 23 (Істер О. С.) №853, 859, 865, 873
 • Плоша паралелограма п. 24 (Істер О. С.) №886, 888, 890, 894, 899  

Відеороки до тем: 

https://www.youtube.com/watch?v=ON3abnmT1iA

https://www.youtube.com/watch?v=_eoGReFzL7s

Тести для самоконтролю:

https://naurok.com.ua/test/geometriya/klas-8?q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Довжина дуги кола. (Параграф 16 (опрацювати), №760,762,768(1,3),770(2,3,6),774,776)

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Вектор у просторі;

Виконати вправи:

 • 12.03  П.12   №12.1   ; 12.5    ; 12.7   ; 12.9  ; 12.13 ;
 • 20.03     №12.17; 12.22
 • 26.03   П.13  №  13.1 ; 13.3;  13.5;  13.7;  13.9;
 • 27.03   №  13.11[1;2] ; 13 .15[1] ; 13.17  
 • 13.25   13. 35  13.41[1]
 • 2.04      П.14   №   14.1 ; 14.5;  14.7[1];  14.9 ; 14.13;
 • скал.доб.    № 14.20[1;2]

Відеоуроки до тем:

Вектор у просторі

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Підготовка до ЗНО:

https://zno.osvita.ua/mathematics/

Дистанційне навчання з “Фізики”

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:

 • Тиск твердих тіл на поверхню.
 • Тиск рідин та газів. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск.

Матеріали до уроків:

https://drive.google.com/drive/folders/1IF7oR0Z_54UKiNG2kxUr_rEQCgie0GTQ?usp=sharing

Завдання:

Опрацювати параграфи 22, 23, 24. Письмово виконати (у робочому зошиті) вправи 22 (3, 6), 23 (5, 8), 24 (4, 9).

 

Паралель 8-х класів

Теми до вивчення:

 • Паралельне з’єднання провідників.

Матеріали до уроків:

https://drive.google.com/drive/folders/1c3dfKP2FsBoIylPswrYBQ2Dop57Cl11D?usp=sharing

Завдання:

Опрацювати параграф 32. Письмово виконати (у робочому зошиті) вправу 32 (1-8).

 

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Закон всесвітнього тяжіння.

Матеріали до уроків:

https://drive.google.com/drive/folders/1kSf7Goo9wf2Vo2SQSPAfIYYfycfnyPkT?usp=sharing

Завдання:

Опрацювати параграф 33. Письмово виконати (у робочому зошиті) вправу 33.

 

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Ізопроцеси.
 • Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії.

Матеріали до уроків:

https://drive.google.com/drive/folders/1XvqzxzQ3ETVBM5-lQsDbO-dyb3YDi__B?usp=sharing

Завдання:

Опрацювати параграфи 30, 36. Письмово виконати (у робочому зошиті) вправи 30, 36.

 

Паралель 11-х класів

Теми до вивчення:

 • Дозиметрія. Методи реєстрації елементарних частинок.
 • Елементарні частинки. Кварки.

Матеріали до уроків:

https://drive.google.com/drive/folders/18qJR6iipIMLnV6HSulJjYhb5T4rw0nyP?usp=sharing

Завдання:

Опрацювати параграф 42 (Засєкіна) або параграфи 41, 43 (Баряхтар). Письмово виконати (у робочому зошиті) завдання для самоперевірки на ст.203-204 (Засєкіна).

 

Дистанційне навчання з “Хімії”

9 клас  Тема: «Спирти»

Вивчити параграф 26, пис. Впр. 3,4 ст.173 

Корисні Інтернет посилання для вивчення теми

https://www.youtube.com/watch?v=Yqf2kXXyaQg

https://www.youtube.com/watch?v=WGPU_1QMX-8

Контроль знань  Завдання необхідно виконати до  22 березня 20:00 

http://join.naurok.ua/?_ga=2.248293319.1782572180.1584290890-2144599582.1581444142

Код доступу 689003

8 клас Тема: «Хімічні властивості солей» 

Вивчити параграф 35, пис. Впр. 3,4 ст.198

Корисні Інтернет посилання для вивчення теми:

https://www.youtube.com/watch?v=iJ2ZnMQ5dFU

https://www.youtube.com/watch?v=s0WxyCVUUrI

Контроль знань http://join.naurok.ua/?_ga=2.219456729.1782572180.1584290890-2144599582.1581444142

 Завдання необхідно виконати до  22 березня 20:00 

Код доступу 470537

7 клас тема: « Хімічні властивості кисню»

Вивчити параграф 18 підручник М.Савчин, пис. впр. 5,6,9 ст.132; Лашевська параграф 19 впр.6 пис (7В)

Корисні Інтернет посилання для вивчення теми:

https://www.youtube.com/watch?v=6mEMKLbiyNc

https://www.youtube.com/watch?v=AKvw7TutPxk

Контроль знань  Завдання необхідно виконати до  22 березня 20:00

http://join.naurok.ua/?_ga=2.219456729.1782572180.1584290890-2144599582.1581444142

Код доступу 423923

10 клас: Тема « Хімічні властивості жирів»

Вивчити параграф 19, пис. впр. 5,6 ст.95

Корисні Інтернет посилання для вивчення теми:

https://www.youtube.com/watch?v=p2LwMAAZG1Y

Контроль знань  Завдання необхідно виконати до  22 березня 20:00

http://join.naurok.ua/?_ga=2.143614069.1782572180.1584290890-2144599582.1581444142

Код доступу 143657

11 клас Тема: «Біологічне значення металів та неметалів»

Вивчити параграф 32, пис. Впр. 258,260 ст.198

Корисні Інтернет посилання для вивчення теми:

https://chemistryschool.com.ua/metalichni-elementi-ta-yihni-spoluki-metali/#

Контроль знань  Завдання необхідно виконати до  22 березня 20:00

http://join.naurok.ua/?_ga=2.143614069.1782572180.1584290890-2144599582.1581444142

Код доступу 913093

9 клас  Тема: «Спирти»

Вивчити параграф 26, пис. Впр. 3,4 ст.173 

Корисні Інтернет посилання для вивчення теми

https://www.youtube.com/watch?v=Yqf2kXXyaQg

https://www.youtube.com/watch?v=WGPU_1QMX-8

Контроль знань  Завдання необхідно виконати до  22 березня 20:00 

http://join.naurok.ua/?_ga=2.248293319.1782572180.1584290890-2144599582.1581444142

Код доступу 689003

8 клас Тема: «Хімічні властивості солей» 

Вивчити параграф 35, пис. Впр. 3,4 ст.198

Корисні Інтернет посилання для вивчення теми:

https://www.youtube.com/watch?v=iJ2ZnMQ5dFU

https://www.youtube.com/watch?v=s0WxyCVUUrI

Контроль знань http://join.naurok.ua/?_ga=2.219456729.1782572180.1584290890-2144599582.1581444142

 Завдання необхідно виконати до  22 березня 20:00 

Код доступу 470537

7 клас тема: « Хімічні властивості кисню»

Вивчити параграф 18 підручник М.Савчин, пис. впр. 5,6,9 ст.132; Лашевська параграф 19 впр.6 пис (7В)

Корисні Інтернет посилання для вивчення теми:

https://www.youtube.com/watch?v=6mEMKLbiyNc

https://www.youtube.com/watch?v=AKvw7TutPxk

Контроль знань  Завдання необхідно виконати до  22 березня 20:00

http://join.naurok.ua/?_ga=2.219456729.1782572180.1584290890-2144599582.1581444142

Код доступу 423923

10 клас: Тема « Хімічні властивості жирів»

Вивчити параграф 19, пис. впр. 5,6 ст.95

Корисні Інтернет посилання для вивчення теми:

https://www.youtube.com/watch?v=p2LwMAAZG1Y

Контроль знань  Завдання необхідно виконати до  22 березня 20:00

http://join.naurok.ua/?_ga=2.143614069.1782572180.1584290890-2144599582.1581444142

Код доступу 143657

11 клас Тема: «Біологічне значення металів та неметалів»

Вивчити параграф 32, пис. Впр. 258,260 ст.198

Корисні Інтернет посилання для вивчення теми:

https://chemistryschool.com.ua/metalichni-elementi-ta-yihni-spoluki-metali/#

Контроль знань  Завдання необхідно виконати до  22 березня 20:00

http://join.naurok.ua/?_ga=2.143614069.1782572180.1584290890-2144599582.1581444142

Код доступу 913093

Дистанційне навчання з “Біологія”

Паралель 6-х класів

6-А Параграфи: 40,41. Тести на сторінці 151,156 (письмово). Відповіді на запитання усно.
6-Б Параграфи: 44, 38. Стор. 173- контрольні запитання -письмово.
Для 6-А і 6-Б – перегляд вправ: категорія Біологія (ботаніка)
 Learning Apps. org (1.  Будова квітки. 2.Органи рослини.)
 

Паралель 7-х класів

Вивчити #37,38. Виписати біологічний словничок на сторінці 164 і 167 в робочі зошити.

Теми до вивчення:

 • Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин (параграф 39);
 • Розвиток тварин. Періоди та тривалість життя тварин (параграф 40,41);

Тести для самоконтролю:

 • join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу 890129 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 20 березня 23 години), вчитель: Пуців М.В.

Електронний підручник:

Паралель 8-х класів (8-А, 8-Б класи)

Теми до вивчення:

 • Головний мозок людини: стовбурова частина, мозочок,  передній мозок (параграф 37,38);
 • Соматична та вегетативна нервова система. Профілактика захворювань нервової системи (параграф 39,40);
 • Самостійна робота з теми «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система». (Повторити параграфи 35-40)

Матеріали до уроків:

Перевірочні тести:

 • join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу 374959 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 20 березня 22 години), вчитель: Пуців М.В.

Електронний підручник:

Паралель 8-х класів (8-В клас)

клас. Біологія. Підручник Н.Ю. Матяш.

Теми до вивчення:

1 загальна характеристика сенсорних систем організму людини

2 Зорова сенсорна система людини

Опрацювати параграф  41,42

 

Відоуроки до теми

https://www.youtube.com/watch?v=XxOs5v9z3W4

Презентація «Зорова сенсорна система»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zorova-sensorna-sistema-107939.html

Тести для самоконтролю

https://naurok.com.ua/test/budova-zorovogo-analizatora-48255.html

https://naurok.com.ua/test/zagalna-harkteristika-sensornih-sistem-budova-zorovogo-analizatora-44921.html

 Тести для перевірки знань (пройти до 22 березня  18 години)

join.naurok.ua – вибрати онлайн тести- ввести код доступу 816269

прізвище та ім’я.

Вчитель: Звірик В. Л.

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Процес еволюції як універсальна властивість біологічних систем (параграф 38);
 • Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч.Дарвіна (параграф 39);

Тести для самоконтролю:

 • join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу 263167 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 20 березня 23 години), вчитель: Пуців М.В.

Електронний підручник:

Паралель 10-х класів

Вивчити #34-36. Переглянути відеоуроки.
 

Паралель 11-х класів

Вивчити#39-40. Переглянути відеоуроки.

Теми до вивчення:

 • Основні закони факторіальної екології (параграф 81);
 • Адаптації до впливу екологічних факторів (параграф 82);
 • Екологічна ніша (параграф 83);
 • Заповнення екологічних ніш (параграф 84)

Дистанційне навчання з “Географії”

Паралель 6-х класів

Теми до вивчення:

 • Властивості вод Світового океану;
 • Рухи води в океані;
 • Опрацювати параграф 45, 46. 

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Перевірочні тести:

 • join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу 799657 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 23 березня 12 години), вчитель: Сенькевич А.О.

Електронний підручник:

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:

 • Загальні риси клімату;
 • Кліматичні пояси.
 • Опрацювати параграф 46, 47,48.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Перевірочні тести:

 • join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу 206763 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 23 березня 12 години), вчитель: Сенькевич А.О.

Електронний підручник:

Паралель 8-х класів

Теми до вивчення:

 • «Природно-заповідний фонд України»
 • «Зміна кількості населення»
 • Опрацювати параграфи 48, 49
 • Виконати практичну роботу №10 на ст. 234

Відеоуроки до тем:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-prirodno-zapovidniy-fond-ukra-ni-32762.html – презентація «Природно-заповідний фонд України»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-kilkist-naselennya-v-sviti-ta-ukra-ni-chinniki-scho-vplivayut-na-kilkist-naselennya-prirodniy-ruh-migraci-migraciyna-politika-derzhav-30559.html – презентація «Кількість населення у світі та Україні»

Тести для самоконтролю:

https://onlinetestpad.com/ua/test/11843-vikoristannya-prirodnikh-umov-і-prirodnikh-resursіv-ta-їkh-okhorona

https://onlinetestpad.com/ua/test/223264-statevo-vikova-struktura-naselennya

Перевірочні тести:

https://naurok.com.ua/test/homework/169073 – тести для контролю знань, join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу –  755148 та своє прізвище та ім’я. (пройти до 20 березня 15 години), вчитель: Ключник Г.В.

https://naurok.com.ua/test/homework/170077 – тести для контролю знань, join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу – 908670  та своє прізвище та ім’я. (пройти до 20 березня 15 години), вчитель: Ключник Г.В.

 

Електронний підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/864-geografiya-8-boyko-2016-nova-programa.html 

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.
 • Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори.;
 • Транспорт України. Види транспорту.
 • Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

Відеоуроки до тем:

Паралель 10-х класів

 Теми до вивчення:

 • США;
 • Канада;
 • Бразилія;

 Відеоуроки до тем:

 Тести для самоконтролю:

Паралель 11-х класів

Теми до опрацювання:

– Опрацювати параграфи 25, 26 (ст.125-139) та завдання до них.

– За бажанням виконати дослідження та міні-проекти за темами на ст. 139

Відеоуроки  до тем:

https://naurok.com.ua/prezentaciyavirobnictvosilskogospodarskoprodukci-137071.html

https://naurok.com.ua/prezentaciyasilskegospodarstvosvitugeografiyaosnovnihzernovihitehnichnihkulturtavirobnictvaprodukcitvarinnictva-73199.html 

Тренувальні тести:

https://onlinetestpad.com/ua/test/148261-testi-z-geografіii

Перевірочні тести:

https://naurok.com.ua/test/homework/171785 – тести для контролю знань, join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести, ввести код доступу –  427311 та своє прізвище та ім’я. (пройти до 20 березня 15 години), вчитель: Ключник Г.В.

https://naurok.com.ua/test/homework/171924 – тести для контролю знань, join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести, ввести код доступу –  433469  та своє прізвище та ім’я. (пройти до 20 березня 15 години), вчитель: Ключник Г.В.

Електронний підручник:

https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html 

Дистанційне навчання з “Природознавства”

Паралель 5-х класів

Завдання на 16.03-20.03 «Природознавство» 5 клас

І.

 1. Опрацювати параграф 33 на ст. 142-146
 2. Відповідати (усно) на запитання на ст. 146
 3. Записати в зошитах визначення нових понять з тексту параграфа («організм», «розмноження», «ріст», «розвиток», «живлення», «подразливість»)
 4. Переглянути презентацію

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-prirodoznavstva-na-temu-organizm-i-yogo-vlastivosti-klitinna-budova-organizmiv-113463.html 

 1. Виконати тестові завдання:

https://naurok.com.ua/test/homework/172206 – тести для контролю знань, join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести, ввести код доступу – 334347 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 20 березня 15 години), вчитель: Ключник Г.В.

https://naurok.com.ua/test/homework/172239 – тести для контролю знань, join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести, ввести код доступу –  130901 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 20 березня 15 години), вчитель: Ключник Г.В.

https://naurok.com.ua/test/homework/172266 – тести для контролю знань, join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести, ввести код доступу – 295934 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 20 березня 15 години), вчитель: Ключник Г.В.

ІІ.

 1. Опрацювати параграф 34 на ст. 147-151
 2. Відповідати (усно) на запитання на ст. 151
 3. Використовуючи різноманітні джерела інформації (інтернет, літературні джерела) виконати (за бажанням) міні-проект «Тварини минулого»
 4. Переглянути презентацію
 5. https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-prirodoznavstva-na-temu-riznomanitnist-organizmiv-roslini-i-tvarini-dlya-5-klasu-15008.html 
 6. Виконати тести:

https://naurok.com.ua/test/homework/172390 – тести для контролю знань, join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу – 247138 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 20 березня 15 години), вчитель: Ключник Г.В.

https://naurok.com.ua/test/homework/172420 – тести для контролю знань, join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу – 663461 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 20 березня 15 години), вчитель: Ключник Г.В.

Дистанційне навчання з “Історії України”

Паралель 5-х класів

написати твір “Козацька Україна”
заповнити контурну карту по козаках, українські землі в складі росії та Автро-Угрщини.
прочитати параграфи 13,14,15
на самоконтроль :
https://learningapps.org/8662270
https://learningapps.org/8665321

Паралель 7-х класів

культура Галицько-Волинської держави п21.
відео:
https://www.youtube.com/watch?v=Bq_RZX_vFr8
самоконтроль:
https://learningapps.org/9545015

Паралель 8-х класів

Теми до вивчення:

 • Руїна та тема Мазепа.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

 • https://learningapps.org/6325717
 • https://learningapps.org/6671680

Електронний підручник:

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Тема 28. Переписати своїми словами у зошит, виписати з теми дати в окремий список, опрацювати подані карти з атласу за 9 клас.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

 • https://learningapps.org/6300069
 • https://learningapps.org/6250354

Електронний підручник:

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Тема 37. Переписати своїми словами у зошит, виписати з теми дати в окремий список, опрацювати подані карти з атласу за 10 клас.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

 • https://learningapps.org/9051576
 • https://learningapps.org/8900400
 • https://learningapps.org/5131739

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Теми до вивчення:

 • Тема 44. Переписати своїми словами у зошит, виписати з теми дати в окремий список, опрацювати подані карти з атласу за 11 клас (№10,11,12).

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

 • https://learningapps.org/9125183
 • https://learningapps.org/8900833

Електронний підручник:

Дистанційне навчання з “Всесвітньої історії”

Паралель 6-х класів

прочитати теми: Освіта та наука в Давній Греції(параграф34),
Архітектура та мистецтво(40).
відеоуроки:
https://www.youtube.com/watch?v=_7QAEHKKD-k
https://www.youtube.com/watch?v=RwMfhH5sLA4
самоконтроль:
https://learningapps.org/index.php?page=4&s=&category=9
https://learningapps.org/3194104
https://learningapps.org/2070672
https://learningapps.org/1460419

Паралель 7-х класів

https://learningapps.org/1792845
https://learningapps.org/1792955

Паралель 8-х класів

https://learningapps.org/1349903
https://learningapps.org/1897693
https://learningapps.org/1433493

Паралель 9-х класів

https://learningapps.org/2883565
https://learningapps.org/1280747

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • Японія та китай в д/п 30-х рр.ХХ ст.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Теми до вивчення:

 • Підготувати презентації по двох країнах сучасності (соціально-політичний устрій з коротким екскурсом до історії) крім Європи та США.

Відеоуроки до тем:

 • https://learningapps.org/2108292
 • https://learningapps.org/2291469
 • https://learningapps.org/3696904
 • https://learningapps.org/3697204

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Дистанційне навчання з “Української мови”

Паралель 5-х класів

 

16.03. Речення з одним головним членом. Підручник О. П. Глазова. Українська мова. 5 клас. Опрацювати § 34, ст. 180 – 183. Скласти і вивчити опорний конспект ст. 182. Виконати вправу 418, ст. 182.

18.03. Види речень за метою висловлювання; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення). Опрацювати  § 35 – 36, ст. 183 – 186. Виконати вправу 420 (вкажіть письмово вид кожного речення за метою висловлювання) ст. 184. Вправа 423 виконати, ст. 185.

20.03. Виконання тестових завдань.

 1. Підметом є підкреслене слово в реченні

А Вовка пастухом не ставлять.

Б Тихо від вітру поскрипувала верба.

В На гілочці  з‘явилися бруньки.

Г Стук дятла розбудив тишу.

 1. Підметом є виділене слово в реченні

А Дощ зашумів над лісом і полями.

Б З шовковиці опало останнє листя.

В У хаті запахло теплим хлібом.

Г Люблю теплі весняні вечори.

 1. Словосполученням є всі поєднання слів у рядку

А бачить далеко, слова і музика, комп‘ютерна програма

Б наді мною, літній вечір, зустрілися зненацька

В холодний на дотик, дуже тихо, співає соловейко

Г підземний перехід, переписати твір, наша школа

 1. Спонукальним є речення

А Хай помріють тихенько в квіту журавлині літа.

Б Душевна пісня рідного краю летить за хвилею Дніпра.

В Відлітають гуси і лелеки у краї заморські і далекі.

Г Туман вечірній стелиться до ніг.

 1. З одним головним членом є речення

А Біля лісової стежинки ми побачили джерело.

Б У саду пахло скошеною травою.

В Максим з Олегом посадили яблуньку в саду.

Г Пізніше за інші дерева прокидається дуб.

 1. Творче завдання.

Складіть невеликий текст (7- 8 речень) на тему бережливого ставлення до природи. Використайте одне спонукальне та одне питальне речення. 

Вчитель Рязанова Олеся  Дмитрівна

Паралель 6-х класів

Тема: “Числівник як частина мови”
Відеоурок до теми: https://www.youtube.com/watch?v=Pkb6RI45Z2A
Тести для самоконтролю: https://naurok.com.ua/test/realtime/181625 код доступу 215171
 

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:

 • Прийменник.
 • Сполучник.
 • Частка.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

 • Прийменник. join.naurok.ua Код доступу 596491, вчитель Мількович М.М.
 • Сполучник. join.naurok.ua Код доступу 844994 та 937563, вчитель Мількович М.М.
 • Частка. join.naurok.ua Код доступу 170724, 545830 вчитель Мількович М.М.

Електронний підручник:

Українська мова (Заболотний) 7 клас

https://pidruchnyk.com.ua/775-ukrmova-7klas-zabolotnyy-2015.html

Паралель 8-х класів

Теми до вивчення:

 • “Речення зі звертаннями і вставними словами”;

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Перевірочні тести:

 • join.naurok.ua – вибрати онлайн-тести-ввести код доступу 324317 та своє прізвище та ім’ я. (пройти до 23 березня 12 години), вчитель: Пилат Л. М.

Електронний підручник:

Паралель 9-х класів

Тема:

Складні речення з різними видами сполучникового та безсполучникового зв”язку.                     

Параграф 32.Виконати вправу 1(ст.112), вправу 2(ст.113)                                                               
Тема:Розділові знаки між простими  реченнями в складному з різними видами зв”язку.             
Параграф 32, повторити параграф 16,29,30,31.  Виконати вправу 4(ст,114)
                               
Тема:
Синтаксичний розбір складних речень з різними видамизв”язку.                                       
Опрацювати  навчальний матеріал і виконати вправу  на ст. 115.                                                          

Паралель 10-х класів

Теми до вивчення:

 • “Правопис складних прикметників”;
 • “НЕ з прикметниками”.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

*Асимілятивні, дисимілятивні процеси.
*Подовження, спрощення в групах приголосних.

*Основні чергування звуків.
*Складні випадки наголошення слів.
Тести для самоконтролю (посилання):
*Спрощення в групах приголосних (https://onlinetestpad.com/ua/testview/98197-sproshhennya-v-grupakh-prigolosnikh-zm%D1%96ni-prigolosnikh-za-tvorennya-sl%D1%96v).
Електронний підручник:
*Українська мова. Профільний рівень (Ранок), 11 клас, 2019
Д/з: параграф 49-52, вправи 520, 532, 536, 546, 555А.

Дистанційне навчання з “Англійської мови”

Паралель 5-х класів

Підручник: 

Тема : Їжа

Тема граматична :  злічувані і незлічувані іменники (Some  Any)
Тема : There is – There are
Відео до теми :
Тема : Повторення дієслів
 

Паралель 6-х класів (гімназійний)

Теми до вивчення:

 • Shopping. Past Simple. Покупки. Минулий час.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 6-х класів

Теми до вивчення:
Тести для самоконтролю:

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:
Відеоуроки до тем:
 
Тести для самоконтролю:

Паралель 8-х класів

Тема:Музика.Жанри музики

Підручник:О.Карпюк, 8 клас
Граматика: Past simple passive, ст.146-148
-виконати вправи 1,2,4,5

Паралель 9-х класів (гімназійний)

Теми до вивчення:

 • Захист Довкілля. Conditional I.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 9-х класів

Теми до вивчення:

 • Nature and the environment.

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 10-х класів

 
Теми до вивчення:
 • Розділ 7 Винаходи та Покупки (ст. 104-119)
 • Вивчення лексичних одиниць із теми “Винаходи та Покупки”
 • Види магазинів та продуктів
 • Переваги та недоліки покупок онлайн
 • Вживання складених іменників та фразових дієслів у реченнях
 • Види оплати та страхування
 • Підлітки та шопінг
 • Вживання часів групи Present, Past та Future у реченнях. Mixed Tenses
 • Модальні дієслова
 • Написання неформального листа на тему “Shopping for Teens Nowadays “

Відеоуроки до тем:

Тести для самоконтролю:

Електронний підручник:

Паралель 11-х класів

Англійська мова 11 – А клас
Підручник Get 200 book 2 (ст 88-89)
Аудіофайли
Тема: Natural world
Тема :Інфінітив 
Followed-by-Gerunds-and-Infinitives.pdf
Тести з інфінітивом 
Відео з інфінітивом
 
Англійська мова 11-Б
Підручник Get 200 book 2 (ст 72-73)
Аудіофайли
Тема: Science and technology 
 

Дистанційне навчання з “Польської мови”

Паралель 5-х класів

Підручник :Біленька-Свистович 2018, 5 клас
Тема: Школа.Розклад уроків
– опрацювати ст.112-113;
– вивчити назви шкільних предметів;
– відповідати на запитання ст.114, впр 1
Граматика: Відмінювання іменників жіночого роду  на -а в однині (ст.117) Граматика з вправами:
Повторення
Перевір себе з даної теми: http://easy-polish.com/ua/tornadot/ytskgi.html?v=kpRV_xbQKzs  
 

Паралель 6-х класів

Підручник : Біленька-Свистович 2014, 6 клас
Тема:.Шкільне життя: вивчаємо іноземні мови
– опрацювати ст.135-137;
– виписати невідомі слова до словника;
– вивчити лексику(Język obcy, ст.137)
Граматика: Відмінювання іменників та прикметників чоловічого роду в множині(ст.145-147);
– виконати вправи 12,14
 
Граматика з вправами:
Повторення  

Паралель 7-х класів

Тема: Так багато нас єднає. Школа. + (повторення). Слідами поляків в Одесі. Подорож до Вінниці.

Читання: W szkole języka polskiego,  ст 112-114 (читати, виписати слова у словник), впр. 1,

ст. 115, впр. 4, 5 (вивчити назви предметів), написати свій розклад на тиждень польською мовою.

https://www.youtube.com/watch?v=j9se4Fi-3w4

Граматика: Майбутній час, ст 126-127, впр 27

https://www.youtube.com/watch?v=eXxiFm4bTAE

Читання: Tyle spraw do załatwienia, ст 133-134, (читати, виписати слова у словник), впр. 1., ст 136, впр.4 (читати, виписати слова у словник), ст 138, впр 7

Граматика: Ступені порівняння прикметників. ст 139-140, впр. 14.

https://www.youtube.com/watch?v=pPnaUlEM4wE

Паралель 8-х класів

Підручник:Біленька-Свистович 2016, 8клас
Тема: Свята та традиції
– опрацювати ст.118-123;
 
– відповідати на запитання ст.119, впр 1, ст.123, впр.8
– виконати письмово впр.6 (ст.122);  
Граматика: Написання скорочень (ст.112-114)
– виконати впр.23 (ст. 113-114)
Граматика з вправами:
Повторення

Паралель 9-х класів

Тема: Польща в Євросоюзі. (Повторення)

Підручник: Польська мова (5-й рік навчання) : підручник для 9 класу. Біленька-Свистович Л., Ковалевський Є., Ярмолюк М.

https://portfel.info/load/9_klas/rizne/polska_mova_bilenka_svistovich_2017_rik/507-1-0-25603

Повторення граматики: Числівник, ст. 106-107, впр. 10, 11, 12.

Лексика: Родина, ст. 110 – 111. Вивчити слова, записати в словник.

https://www.youtube.com/watch?v=J5obOoQxBoc

Письмо: Написання своєї автобіографії, ст. 118 – 119 (впр. 30 використати як приклад). Написати історію своєї родини (приклад на ст. 24, підручник Hurra po polsku 2).

Тема: 100 років Незалежності.

Читання: ст 128 – 130, читати, невідомі слова виписати у словник, впр. 1; опрацювати біографії на ст. 132-135, вивчити вірш ст 135.

Граматика: Відмінювання дієслів на -eć. (Odmiana czasowników na –eć), ст. 136-139, впр. 20, 24.

https://www.youtube.com/watch?v=_7AnEX_VBE

https://www.youtube.com/watch?v=JL68EdR9xnc

Дистанційне навчання з “Української літератури”

Паралель 5-х класів

16.03. Речення з одним головним членом. Підручник О. П. Глазова. Українська мова. 5 клас. Опрацювати § 34, ст. 180 – 183. Скласти і вивчити опорний конспект ст. 182. Виконати вправу 418, ст. 182.

18.03. Види речень за метою висловлювання; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення). Опрацювати  § 35 – 36, ст. 183 – 186. Виконати вправу 420 (вкажіть письмово вид кожного речення за метою висловлювання) ст. 184. Вправа 423 виконати, ст. 185.

20.03. Виконання тестових завдань.

 1. Підметом є підкреслене слово в реченні

А Вовка пастухом не ставлять.

Б Тихо від вітру поскрипувала верба.

В На гілочці  з‘явилися бруньки.

Г Стук дятла розбудив тишу.

 1. Підметом є виділене слово в реченні

А Дощ зашумів над лісом і полями.

Б З шовковиці опало останнє листя.

В У хаті запахло теплим хлібом.

Г Люблю теплі весняні вечори.

 1. Словосполученням є всі поєднання слів у рядку

А бачить далеко, слова і музика, комп‘ютерна програма

Б наді мною, літній вечір, зустрілися зненацька

В холодний на дотик, дуже тихо, співає соловейко

Г підземний перехід, переписати твір, наша школа

 1. Спонукальним є речення

А Хай помріють тихенько в квіту журавлині літа.

Б Душевна пісня рідного краю летить за хвилею Дніпра.

В Відлітають гуси і лелеки у краї заморські і далекі.

Г Туман вечірній стелиться до ніг.

 1. З одним головним членом є речення

А Біля лісової стежинки ми побачили джерело.

Б У саду пахло скошеною травою.

В Максим з Олегом посадили яблуньку в саду.

Г Пізніше за інші дерева прокидається дуб.

 1. Творче завдання.

Складіть невеликий текст (7- 8 речень) на тему бережливого ставлення до природи. Використайте одне спонукальне та одне питальне речення. 

Вчитель Рязанова Олеся  Дмитрівна

Паралель 7-х класів

Теми до вивчення:

Марина Павленко “Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських” (Частина І із ІІ)

Аудіокнига: https://www.youtube.com/watch?v=Xgb8CzDBBmo

Тести для самоконтролю:

 • Прийменник. join.naurok.ua Код доступу 784507, вчитель Мількович М.М.

Паралель 9-х класів

Тема: 
Історична тематика у творчості Т.Г.Шевченка: ” Іван Підкова”, “Тарасова ніч”, “Гайдамаки”.
  Прочитати твори, підручник (Авраменко) ст.199 виконати 2 завдання.
Тема:
Т.Г.Шевченко поема ( комедія) ” Сон”  (“У всякого своя доля”).
Підручник ст.203-209. Вивчити уривок напам”ять: поч.”У всякого своя доля” …..”А не кров людськую”.
Тема:
Т.Г.Шевченко поема “Кавказ”,” І мертвим, і живим, і ненародженим…”
Прочитати поеми.  Підручник: опрацювати матеріал ст.214-216, ст224-226.
Виконати завдання 3і4 ст.216-217; 4 ст227-228. Вмвчити напам”ять уривок з поеми ” І мертвим , і живим…” поч,”Доборолась Україна…..Веселого дому”. ст.223.

Паралель 10-х класів

Теми: “Біографія В. Винниченка”, “Новела “Момент”
Відеоуроки з тем:  

Паралель 11-х класів

1)І.Багряний “Тигролови”.Опрацювати матеріал з підручника ст.159-163.

Довідник для підготовки до ЗНО. Скласти літературний паспорт до твору”Тигролови”,підготувати характеристику персонажів(письмово).
2) Олександр Довженко.Життя і творчість.Опрацювати матеріал з підручника ст. 165-172.Прочитати кіноповість “Зачарована Десна”.
Рубрика “Домашнє завдання” (номер 1-2) ст.172.
При підготовці використовувати довідник для ЗНО .
 

Дистанційне навчання з “Зарубіжної літератури”

Паралель 5-х класів

Підручник: Волощук Є., 5 клас
Тема: “Льюїс Керролл.”Аліса в Країні Див”
Завдання:
– опрацювати ст.204-219;
– виконати завдання  1,2,3 на ст.220 (дати відповіді на запитання);
– скласти план- характеристику Аліси.
  Підручник: Ніколенко О., 5 клас  
Тема: “Льюїс Керролл.”Аліса в Країні Див”
Завдання:
– опрацювати ст.229-258;
– виконати завдання 1,2,3 на ст.258 (дати відповіді на запитання);
– скласти план- характеристику Аліси.

Паралель 6-х класів

Тема: Мацуо Басьо 
Хайку
Підручник Волощук( ст.193), Ніколенко (ст.172)
 
Відеоурок до теми :

https://www.youtube.com/watch?v=RHXG9L4knw0

Скласти хайку
Вивчити напам’ять 2-3 хайку
Електронні підручники
 

Паралель 7-х класів

Тема.” Новела як літературний жанр, її характерні ознаки.різновиди”.
О.Генрі ” Дари волхвів”
” Останній листок”
 
Відеоуроки  до теми
 
Підручник Волощук 
Електронна версія:
 
Тести для самоконтролю
 
vseosvita.ua

7-A svd 939

7-Б   shv393
7-B wrh298
7- Г  dtz787
(час виконання обмежений)

Паралель 8-х класів

Підручник: Міляновська Н.,8 клас
Тема: “Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Із лірики європейського бароко. Джон Донн “Священні сонети” Сонет 19
Завдання:
– опрацювати ст.237-242;
– виконати завдання  1- 6 на ст.242 (дати відповіді на запитання)
Перевірка знань

 

 

Паралель 9-х класів

Тема. Бернард Шоу ” Пігмаліон”
Відеоурок до теми
 
Тести для самоконтролю

 

Паралель 10-х класів

Тема: Ш.Бодлер ” Квіти зла”
Ідейно-художній аналіз поезій
“Альбатрос”,” Відповідності”,,”Вечорова гармнія
Відеоурок до теми
 
Електронна версія підручника
 

Паралель 11-х класів

Тема:  Загальна характеристика провідних тенденцій прози другої половини ХХ ст. Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). «Старий і море».

Відео уроки до теми:  https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-iz-zarubizhno-literaturi-dlya-11-klasu-na-temu-osoblivosti-literaturnogo-procesu-drugo-polovini-hh-st-90003.html

http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_iz_zar_lit/11_klas/ernest_miller_kheminguej_dopomoga_uchnju/20-1-0-936

Домашнє завдання: Прочитати повість Е. Хемінґуея «Старий і море»

Написати твір на одну з тем: «Людина створена не для поразок»,        «Життя — боротьба», «А хто тебе переміг, старий? (за повістю Е. Хемінґуея «Старий і море»)»

Дистанційне навчання з “Захит вітчизни”

Паралель 10-х класів                              

1 – й тиждень

18.03. – Прикладна фізична підготовка. Основи самозахисту. Національні бойові мистецтва. Бойовий гопак. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Самопідготовка (фізичні вправи на гнучкість, координацію згідно раніше засвоєних на уроках фізкультури).

Підручник «Захист Вітчизни» – 10 клас, стор.175, параграф 38.

        19.03. – Прикладна фізична підготовка. Спас. Хортинг. Самопідготовка : загальнорозвиваючі вправи, віджимання, комплексна силова вправа (30 сек. – качання пресу, 30 сек. – віджимання від підлоги)

        Підручник «Захист Вітчизни» – 10 клас, стор.176, параграф 38.

        Контрольні питання – підручник, стор. 179.                                                                                                        

Дистанційне навчання з “Образотворчого мистецтва”

Паралель 5-х класів

5-Б, 5-В класи :  Кругла скульптура. « Скульптура космічних тварин» Ст. 114-119

Завдання:  Створити скульптуру  улюбленої тварини. 

5-А, 5-Г класи:  Декоративна краса космічних птахів. Ст. 120-125.

Завдання:  Виконати рельєфне зображення декоративного  птаха.

Підручник Образотворче мистецтво 5 клас.

https://pidruchnyk.com.ua/496-obrazotvorche-mistectvo-kalnchenko-masol-5-klas.html

Паралель 6-х класів

Квітковий натюрморт  ст. 158- 163

Завдання : Намалювати ліричний квітковий натюрморт акварельними фарбами.

Підручник   Образотворче мистецтво 6 клас.

https://pidruchnyk.com.ua/533-obrazotvorche-mistectvo-kalnchenko-masol-6-klas-2014.html

Паралель7-х класів

7-А,7-Б Класи:  Особливості засобів виразності видів дизайну. Біодизайн. Ст. 81-84

Завдання: Виконати ескіз декоративної решітки з використанням природних біоформ.

7-В клас : Шрифт. Зображення. Плакат. Листівка. Ст. 89-93.

Завдання: Виготовити вітальну листівку з елементами конструювання.

7-Г клас:  Фірмовий знак . Логотип. Ст.  94 – 96 .

Завдання:  Виконати ескіз візитки у якій будуть поєднанні логотип і фірмовий знак.

Підручник   Образотворче мистецтво 7 клас.

https://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/1973-obrazotvorche-mistetstvo-7-klas-papish-2015

Дистанційне навчання з “Музичного мистецтва” та “Мистецтва”

Паралель 5-х класів

 1. Велике українське сімейство.  ст.120-123

Підручник музичне мистецтво 5 клас Кондратова. https://pidruchnyk.com.ua/164-muzichne-mistectvo-kondratova-5-klas.html

Завдання:знати інструменти і визначення?

Паралель 6-х класів

 1. Рондо запрошує в коло.   ст.150-153 

Підручник музичне мистецтво 6 клас Кондратова. https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html

Завдання:Що таке рондо і його схему?

Паралель 7-х класів

1.Шансон. ст.135-140  

Підручник музичне мистецтво 7 клас Кондратова. https://pidruchnyk.com.ua/772-muzychne-mistectvo-kondratova-7klas-2015.html

Завдання: Знати визначення «Шансон. Шансоньє» характерні ознаки Шансону і визначних Шансоньє?

Паралель 8-х класів

 1. Стиль класецизм. § 23. ст.183-189. 

Підручник мистецтво 8 клас Кондратова. https://pidruchnyk.com.ua/845-mystectvo-8-klas-kondratova.html

Завдання:Визначення що таке

класецизм, Ампір.Характерні ознаки,у яких із видів мистецтв проявив себе класецизм?Видатні імена та споруди класецизму?

Дистанційне навчання у початковій школі

Математика

Паралель 1-х класів

Тема:  Десяток, лічба десятками, круглі числа. Задачі на порівняння

Підручник: с. 156-161. 

Завдання № 1-7 виконати усно.

Робочий зошит: с. 32-34

Медіаматеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=F2H762H_oNI

Тема:  Додавання і віднімання розрядних чисел-десятків.

Підручник: с. 162-163. 

Завдання № 1,3,5-7 виконати усно.

Завдання письмово з підручника с.162 №2,4

Робочий зошит: с. 34-35

Медіаматеріали до уроку:

https://vseosvita.ua/library/konspektprezentaciaurokumatematiki-1-klas-156305.html

https://www.youtube.com/watch?v=wbUXEwBfxMU&list=PL5vqVt0Um0RTVxdEamQti5ztG0wBunVr&index=27

Тема: Усна і письмова нумерація чисел 11-20. Читання і запис чисел 11-20.

Підручник: с. 163-166.

Завдання № 1,2,3,4,6,7(усно)

Завдання письмово з підручника с.165 №5

Робочий зошит: с. 35-38.

Медіаматеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=rj8kbQsUNIM

https://www.youtube.com/watch?v=01UfEHn9dYE

Паралель 2-х класів

Тема:  Віднімання виду 34-16

Підручник: с. 151-152.

http://video.novashkola.ua/2-klas/matematika-2-klas/urok-21/

Завдання № 3, № 6 виконати усно.

Завдання № 1,  № 2, № 4, № 5 виконати письмово.

Зразок обчислення виразу на віднімання

 Тема: Задачі на визначення напрямку руху

Підручник: с. 153-155.

Завдання № 1, № 2,  № 5 виконати усно.

Завдання № 3 виконати письмово.

Вивчити таблицю множення на 3.

Тема:  Вираз із змінною

Підручник: с. 156-157.

https://www.youtube.com/watch?v=8iwdE60Wm7M

Вивчити  матеріал  із довідничка на с. 156.

Завдання № 1, № 4, № 6, № 7 виконати усно.

Завдання № 2, № 3, № 5, № 8 виконати письмово.

Зразок виконання завдання на обчислення виразів зі змінною

Завдання. Обчислити значення виразу ,  якщо  .

Розвязання.  , якщо , то.

Паралель 3-х класів

Ділення круглого числа на одноцифрове число виду 120:3. Задачі.

(№807-810 усно; №811-817 письмово)

https://www.youtube.com/watch?v=eXIOppjt3zI

Ділення круглого числа на кругле (420:20). Задачі на ділення суми на число.

(№818-820 усно; № 821; 826; 824; 827 письмово)

Ділення круглого числа на кругле способом добору (90:30).

(№830-831 усно; №828-830; 832;836;837 письмово)

https://www.youtube.com/watch?v=heztScZQ9zo

Ділення круглого числа на кругле способом добору (800:200).

(№838-840 усно; 841-843;845-847 письмово)

Дистанційне навчання 3-В клас

  Тема тижня : Множення і ділення в межах 1000

 1. Множення виду 320 * 3.  Розв’язування прикладів і задач С. 134  , № 862, 863, 864 – усно        № 865, 866, 869, 870 – письмово     
 2. Закріплення вивченого матеріалу с. 135, № 871, 873, 875 – усно       № 872, 874, 877 – письмово
 3. Ділення суми на число.  Розв’язування  задач двома способами.  С. 135 – 136, № 879 , 881(1) -усно, вивчити правило .№ 880, 881( 2, 3),  882, 883, 884, 885, 886 – письмово.

Паралель 4-х класів

Тема тижня : «Множення на розрядні числа» , с. 132 – 138

Розглянути усно : № 806 – 808; 815, 823, 839, 840.

Виконати завдання письмово в зошитах : № 817 – 822; 824 – 838; № 841 – 857

https://www.youtube.com/watch?v=H3SH8eB5AYs

https://www.youtube.com/watch?v=H3SH8eB5AYs&list=PLiDHZ9Gimyuv4CtFk1jNnkLjQQ_N5Q3v&index=38

Українська мова

Паралель 1-х класів

Тема: Букви Шш. Письмо великої букви Ш. Текст. Заголовок.

Підручник: с. 39.

Вправа 1 с.39 списати в зошит

Медіаматеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=lZcAqPctsTM

https://www.youtube.com/watch?v=8u8JLMdlK0c

https://svitppt.com.ua/chitannya/bukvashzvuksh.html

http://www.myshared.ru/slide/1092260/

Тема: Букви Щщ. Письмо малої букви щ. Текст-опис. Заголовок. Скоромовка.

Підручник: с. 40.

Вправа 1 с.40 списати в зошит

Медіаматеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=F2MKbDQsEEI

https://www.youtube.com/watch?v=Lcrbx3zv4g0

Тема: Букви Щщ. Письмо великої букви щ. Вірш. Рима.

Підручник: с. 41.

Вправа 1 с.41 списати в зошит

Медіаматеріали до уроку:

https://vseosvita.ua/library/nusprezentaciavivcennazvukascbukvisass-105105.html

Тема: Букви Ее. Письмо малої букви е. Текст.

Підручник: с. 42.

Вправа 2 с.42 списати в зошит

Медіаматеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=S9tR1dsCuI

https://www.youtube.com/watch?v=5fk9yTxpjXg

Тема: Букви Ее. Письмо великої букви е. Театралізуємо.

Підручник: с. 43.

Медіаматеріали до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=yobewuI76Ks

https://naurok.com.ua/test/kazka-pro-elektrichnogo-gnoma-45882.html?fbclid=IwAR2sjyc89DbGLMTRkeRjdq8appyh7YjsMrCmjDREl71eFI8-d7Urvvz7Vl8

Паралель 2-х класів

Тема: Слова – назви дій

Підручник: с. 53-54.

http://video.novashkola.ua/2-klas/ukrayinska-mova-2-klas/urok-29/ (Вступ і Теоретичний матеріал. Слова-дії. Рухова вправа.) 

Вправи 1; 3 виконати письмово.

Вправу 4 виконати усно.

Тема: Однина і множина 

Підручник: с. 55.

https://www.youtube.com/watch?v=gumUoLehLKA

http://video.novashkola.ua/2-klas/ukrayinska-mova-2-klas/urok-29/ (Вправа  «Ставимо питання».)

Вправи 1; 3 виконати усно.

Вправу 2  виконати письмово.

Тема: Слова – назви дій

Підручник: с. 60.

Вправи 1, 4 виконати усно.

Вправу 2 виконати письмово.

Паралель 3-х класів

Дистанційне навчання    3-В клас

        Тема тижня : Прикметник

 1. Визначення роду і числа прикметника за іменниками

С.148-149,впр. 360-361, письмово.

Вивчити правопис слів на с.149

 1. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. С.149-150, впр.362, 363, 365, 366. – письмово
 2. Повний аналіз прикметника як частини мови.  С. 150-151. Зразок розбору на с.151. впр.367-письмово
 3. Уживання прикметників у прямому і переносному значенні. С. 151-153. Впр.369 – 373- письмово 

Загальне поняття про прикметник. Значення його у мовленні.

(впр.331 усно ; правило с. 111; впр.332-335 письмово)

Зв’язок прикметників з іменниками.

(впр.336-340; правило с.140)

Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками в реченні.

(впр.341-345)

Паралель 4-х класів

Тема тижня : «Дієслово»

Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів  теперішнього і майбутнього часу.

Змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за родами і числами.

Вправи  № 380 – 389 .   с. 175 – 180 .

Вивчити правила, вміти їх застосовувати на практиці.

Уважно прочитати завдання вправи і виконати письмово.

Літературне читання

Паралель 1-х класів

Паралель 2-х класів

Тема: Оповідання. Слова – назви дій і станів предметів 

Підручник: с. 51-53.

Оповідання «Найкращий подарунок» Дмитра Кузьменка читати і переказувати.

Тема: Оповідання. Головний герой

Підручник: с. 56-57.

Оповідання «Про моє хобі» читати і переказувати.

Виконати письмо завдання зі сторінки 57 (остання зелена крапка).

Тема: Оповідання. Заголовок

http://video.novashkola.ua/2-klas/ukrayinska-mova-2-klas/urok-14/ 

Підручник: с. 58-59.

Читати і переказувати оповідання Дженіфер Мур-Молінос.

Виконати письмово:

 1. списати другий абзац тексту зі с. 58;
 2. виписати з тексту десять слів – назв дій.

Паралель 3-х класів

Дистанційне навчання 3-В клас

О. Копиленко «Розбишака Чив». Біографічна стаття «Чи знаєш ти?» (Літературне читання с.129-131)

Ю. Старостенко «Хто це такий?» (Літературне читання с.132-133)

            Тема тижня :  Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості                                                            

 1. Т.Шевченко «НЕ цурайтесь того слова…», с. 130-131, ознайомл.
 2. Антін Лотоцький «Малий Тарас чумакує», с. 131 – 133, читати, переказувати.
 3. Т. Шевченко «Село! І серце одпочине …». Вірш напам’ять.

Паралель 4-х класів

1.Т.Шевченко «Про себе». «Садок вишневий коло хати…»- напам’ять.

2.О.Іваненко «Біла ніч» , читати, переказувати

3.Т.Шевченко «Причинна»,. «Вітер з гаєм розмовляє»

4.Леся Храплива «Тарас Шевченко»,  читати, переказувати

5.М.Рильський «Річка», «Дощ», «Розмова з другом». Виразно читати. С. 56 – 80.

Природознавство

Паралель 1-х класів

Паралель 2-х класів

Паралель 3-х класів

Дистанційне навчання 3-В клас

  Тема тижня : Комахи

 1. Ланцюги живлення. Розмноження і розвиток комах. Практична робота : складання ланцюгів живлення.                                                                                                              С. 103 – 106 , читати, переказувати, відповідати на питання

         https://www.youtube.com/watch?v=H8B9N_S55Ug

         https://www.youtube.com/watch?v=eemxRq0Dt9g

 1. Дослідницький практикум «Як тварини дбають про своє потомство». Поспостерігай за домашніми тваринами. Як вони дбають про своїх малят. Запиши декілька речень у зошиті.

Паралель 4-х класів

Україна на карті світу. Карта України.

Практична робота в зошитах з друкованою основою.

Нанесення на контурну карту столиці та міст України.

С. 120 – 122

Я досліждую світ

Паралель 1-х класів

Тема тижня: Весняна мозаїка

Підручник: с. 60-66.  

Робочий зошит: с. 2-9.

Медіаматеріали до підручника:

https://svitdovkola.org/1/qr/t25

Паралель 2-х класів

Тема: Ідеї – Винаходи – Відкриття

Пригода 1. Мішковинка мріє бути повітряною кулею (за оповіданням Микити Лукаша)  

Підручник: с. 54-57.  

Робочий зошит: с. 26-29. 

Медіаматеріали до підручника:

http://svitdovkola.org/2/7?qr=ik22-p1 

https://svitdovkola.org/2/qr/t7

Англійська мова

Паралель 1-х класів

Теми до вивчення:
 • Розділ 7 Їжа (ст.80-86)
 • Вивчення лексичних одиниць із теми “Їжа”
 • Літери та звуки англійського алфавіту Mm, Nn, Oo, Pp
 • Вживання граматичних структур have got/has got

Відеоуроки до тем:

Food/Вивчення лексичних одиниць 
Fruit/Фрукти
Літери та звуки англійського алфавіту Mm, Nn, Oo, Pp
 
Тести для самоконтролю:
Літери та числа з англійської мови 1 клас
 
Електронний підручник:

Паралель 2-х класів

Тема:

 1. Їжа та харчування.
 2. Улюблена їжа.
 3. Улюблена їжа. Питання і відповіді.

Підручник:  Smart Junior  Student’s book ст. 76-79 ( аудіо додається)

                                                Workbook  ст. 49– 50

Посилання на відеоурокhttps://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4

                                              https://www.youtube.com/watch?v=BilStuLzW6s

                                              https://www.youtube.com/watch?v=H5JlHCNKfbI 

                                              https://www.youtube.com/watch?v=yUw3-im44qY 

                                              https://www.youtube.com/watch?v=i_JQwhPKzdI 

Паралель 3-х класів

Тема:

 1. Погода
 2. Минулий час дієслова “ to be” ( was/ were)

Підручник:  Pupils book ст. 86-91

                            Workbook:  ст. 56-58

Посилання на відеоурок:   https://www.youtube.com/watch?v=flMepnFKO2U 

                                          https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops 

                                          https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/542-anglyska-karpyuk-3-klas-2013.html

Паралель 4-х класів

Теми для вивчення:
 
Unit 5 My city – my home (128 -140) підручник О. Карп’юк
 • Вивчення лексичних одиниць із теми 
 • Вживання граматичних структур There is/ there are

Відеоуроки до розділу: